Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Şanlıurfa Rehberi

Şanlıurfa hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
63 Şanlıurfa
GNY- Şanlıurfa GAP Havalimanı

    

05 Aralık 2019, Perşembe

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

Uçak Bileti Ara

Seçiminize göre uçak biletlerini bulur.

Lütfen seyahat etmek istediğiniz bölgeyi seçiniz.

Balıklı Göl

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklı Göl, kentin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerindendir. Urfa Kalesi'nin önünde bulunan Balıklı Göl'ün uzunluğu 150 m, genişliği 30 m'dir; göl, sazan balıklarına ev sa...

Halil-ür Rahman Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde konumlanan, 1211 yılında Meyyafarikin Eyyubilerinden Melik Eşref Muzaferüddin Musa'nın emri ile yaptırılan camii, Osmanlı zamanında medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında düşt&uu...

Göbeklitepe Höyüğü

12 bin yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk tapınağı olarak anılan Göbeklitepe, Şanlıurfa merkeze yaklaşık olarak 12 km uzaklıkta yer alır. Neolitik dönemde, bir tepe üzerine yuvarlak biçimli olarak inşa edilen yapıl...

Harran Kalesi

Şanlıurfa ili Harran ilçesinde yer alan Harran Kalesi, şehrin güneydoğusunda bulunur. Emevi halifesi II. Mervan tarafından inşa ettirilen sarayın, aslen kale olabileceği düşünülür. Kaynaklarda, tarihte kaleden önc...

Kümbet Evler

Kümbet Evler, Şanlıurfa ili Harran ilçesiyle özdeşleşen yapılardır. Yapıların kubbeleri tuğla ile örtülüdür. Bunun sebebi Harran'da ağaç malzemenin çok zor bulunması ve tuğlanın bol olmasıdır. En faz...
Şanlıurfa

Kıbrıslı Mescidi

Kıbrıs Tekkesi olarak da bilinen Kıbrıslı Mescidi, inşa kitabesine sahip değildir. Mescidin, Kıbrıs'tan misafir olarak gelen Hacı Mihman tarafından yaptırıldığı ifade edilir. 1940'larda satılıp uzun yıllar ev olarak kullanılan mescid, 1980'de Hacı ...
Şanlıurfa

Mutfak Müzesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Mutfak Müzesi, 2011 yılında tarihi Hacıbanlar Evi'nin restore edilip müzeye dönüştürülmesiyle hizmete açılır. Müzede, Şanlıurfa ilinin mutfak kü...
Şanlıurfa

Gümrük Hanı

Gümrük Hanı'nın kitabesine göre, han, 1562 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yapıdan Yetmiş Hanı adı ile bahsedilir. Dikdörtgen planlı olan, kesme taştan i...
Şanlıurfa

Cudi Paşa Konağı

Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde yer alan Cudi Paşa Konağı'nın inşa tarihi net olarak bilinmemektedir. Han olarak inşa edilen yapı, 1903 senesinde Siverek Belediye Başkanı Cudi Paşa tarafından tren istasyonuna dönüştürül&u...
Şanlıurfa

Siverek Kalesi

Asurlular döneminden kalan ve bölgenin dış saldırılara karşı korunması amacıyla inşa edilen Siverek Kalesi, yüksek bir tepe üzerinde konumlanır. Günümüzde kale, harap durumdadır. 
Şanlıurfa

Hz. İbrahim Mağarası

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Mevlid-i Halil Camii avlusunun güneyinde konumlanan mağarada, Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılır. Rivayete göre hükümdar Nemrut gördüğü rüyasını münec...
Şanlıurfa

Narıncı Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan camii, Şair Sakıb tarafından yazılan 1839 tarihli bir kitabeye sahiptir. Kitabeye göre camii, Hafız-ı Kur'an Müşir Paşa tarafından Muhammed Paşa'nın desteği ile yıkılmasının sonrasında...
Şanlıurfa

Cabir El-ensar Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Yardımcı köyünde yer alan Cabir El-Ensar Camii'nin silik bir kitabeye sahip olması nedeniyle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Kesme taştan inş...
Şanlıurfa

Yeni Ömeriye Camii

Yeni Ömeriye Camii, iki kitabeye sahiptir. İlk kitabesine göre yapı Ahmed'in oğlu Ustad Muhammed tarafından 1214 yılında onarım geçirir. İkinci kitabesine göre ise imam odası 1909 yılında yapılmıştır. Camii günüm&uum...
Şanlıurfa

Şeyh Mes’ud Türbesi

Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan ve halkı mezheplerle tanıştıran Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden olan Şeyh Mesut'un türbesi, kentin en eski yapılarından biridir. Halka İslamiyet'i anlatmak için Nişabur'dan Anadolu'ya geldiği ifa...
Şanlıurfa

Mevlevihane Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan, 18.yy'da mevlevihane olarak inşa edilen yapı, sonrasında camiye dönüştürülür. Tek kubbeye sahip olan kare planlı camii günümüzde ibadete açıktır.
Şanlıurfa

Rızvaniye Medresesi

Rıdvaniye Camii olarak da anılan Rızvaniye Camii, 1736 yılında Rıdvan Ahmet Paşa tarafından inşa ettirilir. Camii ve medrese, Aziz Thomas Kilisesi'nin yerine yaptırılır. Cami vakfiyesi 1740 yılında Şer-i Şerif meclisinde hazırlanır. Kesme taştan in...
Şanlıurfa

Miskinler Mescidi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Miskinler Mescidi'nin kitabeye sahip olmaması nedeniyle yapım tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Mescidin, 1865 yılında Muhammed Nabi adında biri tarafından inşa ettirildiği tah...
Şanlıurfa

Tuzeken Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan Tuzeken Camii'nin inşa kitabesi yer almadığından caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Camide yer alan iki kitabeden biri 1754 tarihlidir ve minarenin Hacı Mustafa tarafından yaptırıldığını...
Şanlıurfa

Hacı Yadigar Camii

Şehrin en eski camilerinden biri olarak bilinen Hacı Yadigar Camii, Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunur. Camii, Kuttik Camii olarak da bilinir. Camii kitabesinde 1155, 1514 ve 1871 yıllarında onarım geçirdiği ifade edilir. D...
Şanlıurfa

Nebih Efendi Türbesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde Bediüzzaman Mezarlığı'nın batı yönünde konumlanan Nebih Efendi Türbesi, 1789 tarihinde hayatında kaybeden, Nakşibendi tarikatına mensup olan Nebih Efendi'ye aittir. Türbe i&ccedi...
Şanlıurfa

Şazeli Ali Dede Türbesi

Şazeli Ali Dede Türbesi, Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunur. Kadiri tarikatına bağlı Şazeli kolundan bir tarikat şeyhi olan, 17.yy'da yaşamış Şazeli Ali Dede, Şanlıurfa'da bir tekke açar. Osmanlı padişahı IV. Murat, 16...
Şanlıurfa

Hızanoğlu Camii

Hızanoğlu Camii, inşa kitabesine sahip olmaması nedeniyle, caminin yapım tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Onarım kitabelerine sahip olan caminin avlu ve iç mekan kapısı kitabelerinde, 1142 tarihinde Hacı Halil Ağa tarafından ya...
Şanlıurfa

Attar Pazarı Camii

Attar Pazar Camii'nin kitabeye sahip olmaması nedeniyle, ne zaman ve kim tarafından yapıldığı hakkında net bir bilgi yoktur. 1523 tarihli vakfiyede yapı, Cami-i Hoca Ahmet olarak geçer. Hacı Abdülfettah bin Şaban Vakfı'na ait 1628 tarih...
Şanlıurfa

Abdulkadir Erbili Türbesi

1806 doğumlu din âlimi ve mutasavvıf Abdulkadir Kemaleddin Efendi, Erbil doğumludur. Nakşibendi, Kadiri, Halveti tarikatlarının halifeliğini yapan Abdulkadir Erbili, Halveti tarikatı şeyhliği sırasında nam salar. 1897 yılında Urfa'da hayatını...
Şanlıurfa

Kara Musa Camii

Kara Musa Camii, yapım kitabesine sahip olmaması nedeniyle, inşa tarihi ve kim tarafından yapıldığı hakkında net bir bilgi mevcut değildir. Hacı Ali Yusuf oğlu Kara Musa'nın 1552 yılında hazırlattığı vakfiyesinde camiyi kendisinin yaptırdığını ifad...
Şanlıurfa

Eski Ömeriye Camii

Eski Ömeriye Camii'nin ne zaman yapıldığı hakkında net bir bilgi yoktur. İsmine dayanılarak caminin Hz. Ömer zamanında yapıldığı düşünülmektedir. Caminin son cemaat yerinin doğu duvarında konumlanan kitabede, yapının 1301...
Şanlıurfa

Çarhoğlu Camii

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bulunan Çarhoğlu Cami, inşa kitabesine sahip olmaması nedeniyle kim tarafından ve ne zaman yapıldığı net olarak bilinmemektedir. Cami avlusunda yer alan onarım kitabesi, caminin 1955 tarihinde Muhammed...
Şanlıurfa

Behramlar Camii

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde yer alan Behramlar Camii, kitabesine göre, 1585 yılında Abdullah oğlu Hacı Ali'nin oğlu Hacı Muhammed tarafından onarılmıştır. Dikdörtgen planlı camii, kesme taştan inşa edilen yapı, yakın zamanda r...
Şanlıurfa

Hacı Lütfullah Camii

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde konumlanan Hacı Lütfullah Camii'nin ne zaman yapıldığı hakkında net bir bilgi mevcut değildir. Çift kitabeye sahip olan caminin ilk kitabesinde Mustafa oğlu Hacı Abdurrahman Efendi'nin 1720 yılınd...
Şanlıurfa

Hayrullah Camii

Hayrullah Camii'nin inşa kitabesi olmaması sebebiyle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı net olarak bilinmemektedir. Camii, Araplar Camii olarak da bilinir. Avlu kapısı üzerinde yer alan kitabede, 1764 tarihinde minare ile kapının Abdurrahman...
Şanlıurfa

Harran Örenyeri

Şanlıurfa ili Harran içesinde yer alan örenyeri, ilçeye yaklaşık olarak 45 km uzaklıkta bulunur. Konumu itibariye önemli ticaret yollarının kesiştiği bir rotada yer alan Harran, Asurlu tüccarların ziyaret alanlarından bir...
Şanlıurfa

Şanlıurfa Arkeoloji Ve Mozaik Müzesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, 1969 yılında hizmete girer. Harran Örenyeri'nden çıkarılan eserler, diğer höyükler ile eski iskân yerlerinden elde edilen k&u...
Şanlıurfa

Şanlıurfa Kalesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Kalesi'nin ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Kale, Osmanlılar döneminde onarımdan geçirilmiştir. Yapının iç kalesi 25 kulelidir ve tek kapısı mevcut...
Şanlıurfa

Mevlid-i Halil Camii Ve Mağarası

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Mevlid-i Halil Camii, bir diğer ismiyle Dergah Camii, Balıklıgöl yakınlarında konumlanır. Tarihte alanda tapınak olduğu, ilerleyen dönemde kilise inşa edildiği, Bizanslılar zamanında Aya...
Şanlıurfa

Fırfırlı Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Fırfırlı Camii, tarihte 12 Havari Kilisesi olarak inşa edilir. Yapı üzerinde yer alan rüzgar gülleri, halk arasında Fırfırlı ismini almasına fırsat tanır. Van ilinde yer alan ve Yed...
Şanlıurfa

Şeyh Müslüm Hafız Türbesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan türbe, 1958 yılında hayatını kaybeden Şeyh Müslüm Hafız'a aittir. Türbe, Harrankapı Kabristanı'nda yer alır.  
Şanlıurfa

Şeyh Dede Osman Avni Türbesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan türbe, Hz. Muhammed'in soyundan olduğu ifade edilen, 1883 yılında hayatını kaybeden Şeyh Dede Osman Avni'ye aittir. Avni'nin 100 yıla yakın olarak hayatta kaldığı ifade edilir. Avni'nin ö...
Şanlıurfa

Selahaddin Eyyubi Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan Selahaddin Camii, Selahaddin Eyyubi tarafından bir süre camii olarak kullanılmasından dolayı bu ismi almıştır. 457 yılında inşa ettirilen Vaftizci Yahya Kilisesi, harap durumda kalmasının ardı...
Şanlıurfa

Hartavizade Hafız Muhammed Selim Türbesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan Hartavizade Hafız Muhammed Selim Türbesi, 1785-1860 yılları arasında yaşayan Şeyh Muhammed Selim Efendi'ye aittir. 1874 yılında kabir yol çalışmaları sebebiyle günümü...
Şanlıurfa

Bediüzzaman Said Nursi Makamı

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan Bediüzzaman Said Nursi Makamı, 1878-1960 yıllarında yaşamış olan Said Nursi'ye aittir. Nursi, hayatını kaybetmesinin ardından Halil ür-Rahman Dergâhı'na defnedilir; 1960 yılında ise...
Şanlıurfa

Yusuf Paşa Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Yusuf Paşa Camii'nin vakfiyeye göre Urfa Valisi Yusuf Paşa tarafından 1710 yılında yaptırıldığı belirtilir. Caminin mihrabında bir kitabesi bulunur. Kitabeye göre 1850 yılında Hacı Es'ad...
Şanlıurfa

Hasan Paşa Camii

Eyyübiye ilçesi Akarbaşı mevkiinde yer alan caminin 15.yy'in ikinci yarısında inşa ettirildiği tahmin edilir. 16.yy'da onarımlardan geçirildiği belirtilen tarihi camii, tek şerefeli minareye sahiptir. Halil ür-Rahman Göl&...
Şanlıurfa

Arabi Camii

Arabi Camii, Eyyübiye ilçesinde bulunur. Tarihi camii, Eski Arabi Camii olarak da adlandırılır. Camii, bölgede yer alan Alihan Mescidi'nin yerine yaptırılır. Yapının minaresinde bulunan kitabesinde 1743 yılında Muhammed Fazili Efendi...
Şanlıurfa

Kadıoğlu Camii

Kadıoğlu Camii, Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunur. Caminin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Yapının onarım kitabesi de kırık olup, onarım kitabesinin de farklı bir yapıdan camiye getiril...
Şanlıurfa

Nimetullah Camii

Nimetullah Camii, Eyyübiye ilçesinde bulunur. Yapının, 16.yy'da Nimetullah Bey tarafından inşa ettirildiği düşünülür. Camii içerisinde bulunan bir kitabede tarih yazmaz iken, Firuz Bey ismi geçer, caminin...
Şanlıurfa

Dabakhane Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan camii, kitabesine göre II. Selim döneminde 1568 yılında inşa ettirilir. İnşa ettirenin Behram Paşa olduğu düşünülür. Camide yer alan ve avluya imamın sesini duyurması...
Şanlıurfa

Nakibzade Medresesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Nakibzade Medresesi, Eyyubi Medresesi'nin yerine yaptırıldığı ifade edilir. Yapıda bulunan kitabeye göre 1781 yılında Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. 1876 yı...
Şanlıurfa

Seyyid Hacı Ali Türbesi

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Harrankapı Mezarlığı'nda bulunan türbenin kitabesinde 1594 yılında hayatını kaybeden Seyyid Maksud oğlu Seyyid Hacı Ali adına aynı yıl inşa ettirildiği yazılıdır. Sekizgen planlı ve tek kubbeli olarak ya...
Şanlıurfa

Sultanbey Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan camii, kitabesine göre 1587 yılında Sultan III. Murad zamanında dönemin valisi Sultan Ahmed Bey tarafından inşa ettirilir. Caminin kuzey yönünde ise yine Sultan Ahmed Bey tarafı...
Şanlıurfa

Kutbeddin Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Kutbeddin Camii'nin kesin olarak ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapının ismine Rıdvan Ahmet Paşa Vakfı'na ait 1740 tarihli vakfiyede Kutbeddin Mescidi olarak rastlanıldığ...
Şanlıurfa

Hekim Dede Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Hekimdede mahallesinde konumlana caminin 16.yy'da inşa edilmiş olabileceği tahmin edilir. Camide yer alan 1634 tarihli onarım kitabesinde Ahmed oğlu Bayram Bed tarafından yapının onarıldığı yazılıdır. Caminin...
Şanlıurfa

Çakeri Camii

Pınarbaşı mahallesinde yer alan camiden Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Caygirli Camii olarak bahsedildiği ifade edilir. Camide yer alan ilk onarım kitabesinde, yapının onarımının Muhammed Çakeri'nin oğlu Hacı Ali'nin desteği ile olduğu...
Şanlıurfa

Hayrullah Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan Hayrullah Camii'nin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Caminin 1764 tarihli onarım kitabesinde Abdurrahman Paşa oğlu Hacı Ali tarafından minare ve kapısının onarımdan ge&ccedi...
Şanlıurfa

Damat Süleyman Paşa Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan Damat Süleyman Paşa Camii'nin 17. yy sonlarında inşa ettirilmiş olabileceği düşünülür. Caminin Rakka Beylerbeyi Damat Süleyman Paşa tarafından inşa ettirildiği ifade ...
Şanlıurfa

İmam Sekkaki Camii

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde bulunan İmam Sekkaki Camii, kitabeye sahip olmaması sebebiyle caminin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Osmanlı döneminde kesme taştan yaptırıldığı tahmin...
Şanlıurfa

Viranşehir Ulu Camii

Viranşehir ilçesinde yer alan caminin 19.yy sonlarında inşa edilmiş olabileceği düşünülür. Caminin minare kaidesinde yer alan 1923 tarihli kitabe bir mezar kitabesidir ve yapı ile bir bağı yoktur. Camide bulunan bir diğer k...
Şanlıurfa

Eyyüp Nebi Köyü Camii

Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi köyünde bulunan caminin kesin olarak ne zaman ve kim tarafından inşa ettirildiği bilinmemektedir. 19.yy sonlarında yapıldığı düşünülen camii, dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir...
Şanlıurfa

Piazza Alışveriş Merkezi

2013 yılında Eyyübiye ilçesinde hizmete giren Piazza Alışveriş Merkezi, modern mimarisiyle ilgi çeker. Çatısı altında bulunan yerli ve yabancı markalara ait mağazalar, yiyecek içecek alanı, 1500 metrekarelik eğlence k...
Şanlıurfa

Urfa City Alışveriş Merkezi

Alışveriş yapma olanağı sunan mağazaları ve keyifli bir yaşam alanı yaratan olanaklarıyla Urfa City Alışveriş Merkezi, Karaköprü ilçesinde konumlanır. Ünlü markalara ait mağazaları, oyun alanları ve sineması, yeme-iç...
Şanlıurfa

Novada Park Alışveriş Merkezi

Haliliye ilçesinde yer alan Novada Park Alışveriş Merkezi, 11 Nisan Şehir Parkı ile bir araya gelerek ziyaretçilerini karşılar. Alışveriş merkeziyle özdeşleşen mağazaların yanı sıra oyun ve eğlence alanları, park bölgesinde ye...
Nerelisin
Şanlıurfalı mısınız?