Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

İstanbul Surları

En kolay uçak bileti için BiletPro !

Bugünkü tarihi yarımadada kurulmuştur kadim kent İstanbul. İstanbul’un sadık koruyucuları olan surlar, Bizanslılar Dönemi’nde I. Konstantin tarafından Konstantinopolis şehrini korumak amacıyla 5. yüzyılda inşa edilmiştir. Gün geçtikçe artan nüfus, Konstantinopolis’in genişlemesini sağlamış, 5. yüzyılın ilk çeyreğinde şehir batıya, Marmara Denizi’ne doğru genişlemiştir. II. Theodosius Dönemi’nde İstanbul’un surları, Ayvansaray’daki Tekfur Sarayı’na kadar ilerlemiştir. Tarihi yarımada, binlerce yıl bu surlarla korunmuştur. Bizanslıların yıllarca kente hakim olmasını sağlayan surlar, birkaç defa onarılmıştır. 400’e yakın kulesi, 40’ı aşan kapısı, kapıların önüne kazılan hendekler, stratejik noktalara kurulan karakollar…. Bizanslılar, kenti korumak adına pek çok önlem almıştır. Manevi güçlerin de şehri koruduğuna inanılmış, önemli kişilerin mezarları, sur dibinde yer almıştır. Osmanlılar zamanında da sur dışına türbeler inşa edilmiştir. Sur kapılarının bir kısmı günümüze kadar gelmiş, bazıları yer aldığı mevkiye isim vermiştir. Edirnekapı, Topkapı, Kumkapı, Yenikapı… Hala varlığını koruyan, askeri amaçla kullanılmış Belgradkapı, surların günümüze kadar gelmiş sembol kapıları arasındadır.

Roma, Bizans ve Osmanlı… Kente hakim olmuş farklı uygarlıkların kültürleriyle yoğrulmuş olduğunun bir kanıtıdır İstanbul Surları…

İstanbul Surları için henüz yorum yazılmadı. İlk Yorumu Siz Yazın.