Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Gaziantep, Şahinbey Rehberi

Şahinbey hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
27 Gaziantep
GZT- Gaziantep Havalimanı

    

17 Şubat 2020, Pazartesi

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

Zincirli Bedesten

18.yy'ın başında Darendeli Hüseyin Paşa'nın inşa ettirdiği Zincirli Bedesten, uzun bir süre kasaplara ev sahipliği yapmış, restorasyon çalışmalarının ardından turistik çarşıya dönüşmüştür. Halk arasında K...

Boyacı Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Boyacı Camii, Kadı Kemalettin tarafından inşa ettirilmiştir. Gaziantep'in en büyük camilerinden olarak bilinen Boyacı Camii'nin, kitabesinde 1358 tarihi bulunmasına rağmen bu tarihten ö...

Eyüpoğlu Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Eyüboğlu caminin kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 1586 tarihli Şer-i Mahkeme sicilinde camiden bahsedilmesi, bu tarihten önce yapıldığına işar...

Antep Evleri

Gaziantep'in taş yapılı Antep evleri, şehir sokaklarında sıkça karşılaşabileceğiniz yapılardan. Yüksek duvarları ve çift katlı yapılarıyla dikkat çeken evler avluya dönük yapıya sahipler. Farklı taş cinslerinin t...

Şirvani Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Şirvani Camii'nin 1677 yılından önce inşa edildiği ifade edilir. Camii rivayete göre Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in soyundan gelen Şirvani Seyit Mehmet Efendi tarafından inşa etti...

Karatarla Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Karatarla Camii, mescit olarak inşa edilmiş, 1621 yılında Gergerizade Halil Çavuş tarafından ise camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde ibadete açı...

Şeyh Fethullah Camii

Şeyh Fethullah Camii, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Vakfiye tarihine göre camii, 1563 yılında inşa edilmiştir. Camii, renkli taş süslemeleriyle dikkat çeker. Caminin güney yönünde Şeyh Fethullah'ın ...
Gaziantep

Bostancı Camii

Antalya ili Bostancı mahallesinde yer alan Bostancı Camii'nin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 967 tarihinde inşa edilen cami, kadılar tarafından tutulan Şer-i Mahkeme sicilinde Bostancılar Mescidi olarak...
Gaziantep

Kılınçoğlu Camii

1672 yılından önce Kılınçoğlu Hamza Bey tarafından mescit olarak inşa edilen yapı, ardından Osman Efendi tarafından camiye çevrilmiştir. Kılınçoğlu mahallesinde yapılan camii, kale suru formunda kalın duvarlara sahiptir.
Gaziantep

Ömer Şeyh Camii

Ömer Şeyh Camii, Yazıcık mevkiinde konumlanır. Camiinin inşa tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kadılar tarafından tutulan 1559 yılı Şer-i Mahkeme sicili kayıtlarına göre, bu tarihten önce mescit amacıyla inşa edilmiştir....
Gaziantep

İhsanbey Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şehitler caddesinde yer alan İhsanbey Camii'nin eski adı Esenbek'tir. Caminin inşa tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Camideki mabetin altında geçmişte caminin su ihtiyacını karşılayan bir kas...
Gaziantep

Hacı Nasır Camii

16.yy'da yaşayan Hacı Nasır isimli kişi tarafından yaptırılan yapının inşa tarihi de 16.yy'a dayanır. Mescid olarak inşa edilen yapı, Kamalakzade Hacı Mahmut oğlu Hasan Ağa tarafından minare konularak camiye dönüştürülmüşt&...
Gaziantep

Handaniye Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Handaniye Camii, 1647 yılı camii kayıtlarına göre Handan Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Saraçhaneye sahip olan caminin 1791 senesinde yeniden inşa edildiği bilinmektedir. Caminin sonr...
Gaziantep

Kemikli Bedesten

1865 yılında Müftü Hacı Osman Efendi tarafından inşa ettirilen Kemikli Bedesten, kesme taştan yaptırılmıştır. Bedestenin temel kazıları sırasında kemiklere rastlandığı için bu ismi almıştır. Asıl adı Mecidiye Bedesteni olan yapı ik...
Gaziantep

İki Kapılı Hamamı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan İki Kapılı Hamam'ın asıl adının Beşaşer ya da Beşbaşar Hamamı olduğu düşünülmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde ise hamamın adı Beşyaşar olarak ifade edilir. Eyüboğlu...
Gaziantep

Büyük Paşa Hamamı

1577 yılında Lala Mustafa Paşa'nın inşa ettirdiği Büyük Paşa Hamamı, soğukluk, sıcaklık ve ılıklık bölümlerinden oluşur. Sıcaklık bölümünde sekiz köşeli göbek taşının çevresinde sekiz eyvan ve iki...
Gaziantep

Ömeriye Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Düğmeci mahallesinde yer alan Ömeriye Camii, Gaziantep'in en eski camileri arasında yer alır. Kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği net olarak bilinmeyen camii, 1210 yılında onarılmıştır. Rivay...
Gaziantep

Keyvanbey Hamamı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Keyvanbey Hamamı kitabeye sahip olmadığı için hamamın yapım tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Yapının mimari özelliklerine dayanılarak 17.yy'da inşa edildiği tahmin edilmekte...
Gaziantep

Burç Ormanları

Şahinbey ilçesi sınırlarında yer alan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde yer aldığı Burç Ormanları, çam ağaçlarından oluşmuş bir ormandır. Piknik ve mesire alanlarının bulunduğu orman, yeşil bir or...
Gaziantep

Naip Hamamı

16.yy'da içerisinde Şahinbey ilçesi Tabakhane semtinde inşa edilen Naip Hamamı'nın, yapıldığı dönemde mescid, türbe ve tekke ile beraber bir külliye içerisinde yer aldığı ifade edilmektedir. Hamam, diğer Gaziante...
Gaziantep

Şehitler Hamamı

19.yy'da inşa edildiği tahmin edilen hamamın yapım tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Sıcaklık, soğukluk, ılıklık alanları bulunan hamam işlerliğini sürdürmektedir. Günümüzde hamamın erkekler bölüm&uum...
Gaziantep

Tabak Hamamı

Tabak Hamamı'nın ne zaman ve kim tarafından yapıldığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Tek hamam planına sahip olan Tabak Hamamı, iri kesme taştan haç biçimi eyvanlıdır. Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölü...
Gaziantep

Hasan Süzer Etnografya Müzesi

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Gaziantep'in etnografik yapısını mankenler eşliğinde ziyaretçilerle buluşturuyor. Yöreye özgü eşyaların yer aldığı müze, Gaziantep ...
Gaziantep

Ali İhsan Göğüş Müzesi

Gaziantep'te doğan ve Türkiye'nin ilk Turizm Bakanı olan Ali İhsan Göğüş tarafından Gaziantep şehrine bağışlanan kütüphanesi ile özel eşyalarının bulunduğu müze, Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bey mahallesinde...
Gaziantep

Bayazhan Kent Müzesi

1909 yılında tütün tüccarı Bayaz Ahmet Efendi tarafından inşa ettirilen Bayazhan, Kurutuluş Savaşı'nda İngilizler ve sonrasında Fransızlar tarafından karargâh ve hapishane olarak kullanılmış. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde yer al...
Gaziantep

Oyun Ve Oyuncak Müzesi

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bey mahallesinde bulunan müze, Türkiye'nin dördüncü oyuncak müzesi olarak biliniyor. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesinin kurucusu Sunay Akın'ın danışmanlığında ziyarete a&cced...
Gaziantep

Hamam Müzesi

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan ve günümüzde Hamam Müzesi'ne dönüştürülen hamam, yüzlerce yıl Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü̈ olarak ...
Gaziantep

Emine Göğüş Mutfak Müzesi

Gaziantep'in ünü dünyaya yayılan mutfak kültürünü tanıtmak hedefiyle kurulan Emine Göğüş Mutfak Müzesi, tarihi Göğüş Konağı'nda konumlanır. Türkiye'nin ilk Turizm Bakanı ve Gaziantepli gazet...
Gaziantep

Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan ve 2008 yılında ziyarete açılan Medusa Cam Eserler Müzesi, Türkiye'nin ilk özel cam eserler müzesi olarak bilinir. Roma ve İslami döneme ait cam eserlerin sergilendiği müzede,...
Gaziantep

İslam Bilim Tarihi Müzesi

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde İslam medeniyetinin bilim ve teknik tarihindeki rolü ele alınıyor. Müzede, fizik-mekanik, denizcilik, kimya, coğrafya, astronomi ve tıp alanında Müsl...
Gaziantep

Şahinbey Milli Mücadele Müzesi

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Gaziantep Savaş Müzesi, gerçekleştirilen restorasyonun ardından Şahinbey Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veriyor. Müze, Milli Mücadele sırasında Gaziantep'in direni...
Gaziantep

Kabasakal Paşa Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Kabasakal Paşa Camii, mescit olarak inşa edilir; H. 1118 tarihinde ise camiye çevrilir. 1920 yılında yaşanan savaş sırasında bir kısmı yıkılan caminin ayakta kalan yapıları belediye tarafından k...
Gaziantep

Ahmet Çelebi Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Ahmet Çelebi Camii, mihrabın üzerinde bulunan kitabeye göre Hacı Osman oğlu Ramazan Efendi tarafından 1672 yılında yaptırılır. Caminin yanında bulunan medrese oğlu Ahmet Çelebi'...
Gaziantep

Alaybey Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde konumlanan Alaybey Camii, Gaziler caddesinde yer alır. Caminin ne zaman yapıldığı hakkında net bir bilgi yoktur. Caminin Alaybeyi olan bir komutan tarafından yapıldığı ifade edilir. Camii, H.1224 tarihli bir on...
Gaziantep

Tahtani Camii

Tahtani Camii, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Caminin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Caminin Maraş Valisi Osman Paşa tarafından 1563 yılında onarıldığı belirtilir. Rivayete göre camii il...
Gaziantep

Alaüddevle Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Alaüddevle Camii, 1479-1550 yıllarında hüküm süren son Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey zamanında inşa edilmiştir. Günümüzdeki caminin 1903-1909 yılları arası...
Gaziantep

Tekke Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Tekke Camii, 1638 yılında bir Türkmen ağası olan Mustafa Ağa tarafından inşa ettirilir. Yapı, caminin yanı sıra semahane, hücreler, Mevlevi dervişlerinin oturma odaları, minare ile tuvaletlerd...
Gaziantep

Kozanlı Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Kozanlı Camii, 17.yy'da mescit olarak inşa ettirilir. 1688 yılında camiye dönüştürülen yapı, enine dikdörtgen planlıdır ve kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin ibadet mek&acir...
Gaziantep

Nuri Mehmet Paşa Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Nuri Mehmet Paşa Camii'nin Şer-i Mahkeme Sicillerine dayanılarak Nuri Mehmet Paşa tarafından 1786 yılından birkaç yıl önce inşa ettirildiği ifade edilir. Gaziantep savunması sırasında tahri...
Gaziantep

Hüseyin Paşa Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Hüseyin Paşa Camii, 1719 yılında Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılır. Mahkeme sicillerinde caminin mimarı olarak Hüseyin oğlu Osman'ın ismi geçer. Enine dikdört...
Gaziantep

Ağa Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Ağa Camii, Tunuslu Antep Kaymakamı Ferruh Ağa tarafından 16.yy ortalarında inşa ettirilir. Camii günümüzdeki şeklini 1799 yılında geçirdiği onarım ile alır. Enine dikdörtgen ...
Gaziantep

Kurtuluş Camii

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Kurtuluş Camii, 1892 yılında Surp Asdvadzadzin Kilisesi olarak inşa edilir. 1915 yılında kadar kilise olarak kullanılan yapı, 1920'lerde cezaevi olarak hizmet vermeye başlar. 1980'lere dek cezaevine ev ...
Gaziantep

Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde konumlanır. Kale, ihtişamı ile görenleri kendine hayran bırakır. Yüksek bir tepede konumlanan kale, ilk olarak Roma döneminde bir höyük üzerinde gö...
Gaziantep

Gaziantep Hanları

Gaziantep şehri tarihi hanları ile adından söz ettirir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle dikkat çeken hanlar, kervanların geceyi rahat geçirmeleri amacıyla tarihte inşa ettirilmiş yapılardır. Ticaret yolları üzerinde kon...
Gaziantep

Anadolu Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Anadolu Hanın ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hanın mimari özelliklerinden dolayı 19.yy'da inşa edilmiş olabileceği düşünülür....
Gaziantep

Yeni Han

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şekeroğlu mahallesinde bulunan Tarihi Yeni Han, tek avlulu ve iki katlı hanlar grubunda yer alır. Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan hanın, tapu kayıtlarındaki isimlere göre 1757-1785 yılları arasında ...
Gaziantep

Hışva Han

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Karagöz mahallesinde yer alan Hışva Han, Lala Mustafa Paşa Hanı olarak da adlandırılır. Şer'i Mahkeme sicilleri ve 1577 yılındaki vakfiyelere dayanarak hanın Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı beli...
Gaziantep

Güven Han

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Güven Han, iki katlı tek avlulu hanlardandır. Hanın 19.yy'da inşa edildiği tahmin edilir. Yolcu hanı olarak inşa edilen yapı, ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerle özgün halini k...
Gaziantep

Pürsefa Hanı

Pürsefa Hanı, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunur. Hanın kapısında bulunan kitabede inşa tarihi olan 1887 yılı yer alır. Hanın bu tarih öncesinde iki kere yandığı bu nedenle bu tarihin ilk inşa tarihi olmadığı ifade edilir. Ge&c...
Gaziantep

Budeyri Hanı

Gaziantep ili Şahinbey içesinde yer alan Budeyri Hanı'nın inşa tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 20.yy'ın başında inşa edildiği tahmin edilen han, iki katlı ve tek avluludur. Hanın diğer hanlardan ayrılan yanı, avlunun dört y...
Gaziantep

Buğday Hanı

Gaziantep ili Şahinbey içesinde bulunan Buğday Hanı, yapım tarih hakkında net olarak bir bilgi bulunmamaktadır. 1640 yılında Mustafa Ağa tarafından ilk kez tekkeye gelir sağlamak amacıyla inşa edildiği ifade edilen han, yaşanan yangınların ard...
Gaziantep

Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Hanı

Gaziantep ili Şahinbey içesinde yer alan Gümrük Hanı, Vakıflar kayıtlarına göre 1873-1878 yıllarında Hacı Ömer Efendi tarafından inşa ettirilir. Yolcu hanı olarak yaptırılan han, tek avlulu ve iki katlıdır. 2001 yılında han...
Gaziantep

Bayaz Han

Bayaz Han, Gaziantep ili Şahinbey içesinde konumlanır. 1909 yılında han, bir tütün tüccarı olan Bayaz Ahmet Efendi tarafından Halepli mimar ve taş ustalarına yaptırılır. 1918 yılında Antep İngilizler tarafından işgal edildiğinde...
Gaziantep

Kumru Hanı

Kumru Hanı, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Han, tek avlulu üç katlı hanlar yapısına sahiptir. Mimari özellikleri çerçevesinde hanın 19.yy sonlarında inşa edildiği tahmin edilir. Hanın doğu ve batı b&o...
Gaziantep

Kürkçü Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Kürkçü Hanı, iki katlı Gaziantep hanları arasında bulunur. Gösterişli giriş kapısı ile dikkat çeken hanın kapısı, beyaz ile siyah taşlardan güneş ışığı biçimind...
Gaziantep

Millet Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan han, 1575 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından Keçeciler Bedesteni olarak inşa ettirilir. İlerleyen yıllarda ek yapılarla, kervansaraya dönüştürülür. Tek avlulu iki katlı...
Gaziantep

Şeker Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde eyer alan Şeker Hanı, şehrin en küçük hanları arasında yer alır. Hanın inşa tarihi hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak Şer'i Mahkeme sicillerinde yer alan kayıtlarda 16.yy'da hanın yer ald...
Gaziantep

Şire Han

Şire Han, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Tarihi han, 1885-1886 yıllarında Halep Valisi Cemil Bey'in isteği üzerine Kaymakam Rüstem Bey ile Belediye Reisi Mustafa Ağa tarafından inşa ettirilir. İki katlı ve tek avlulu olan...
Gaziantep

Tuz Hanı

Tuz Hanı, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Hanın  ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı hakkında net bir bilgi yoktur. Antep'e 1648 yılında gelen Evliye Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde adı geçmesi sebebiyle, hanın 1...
Gaziantep

Tütün Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alan Tütün Hanı'nın kim tarafından ve ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tarihte tütün ticaretinin yapıldığı handa, tütün tüccarlarının da konakl...
Gaziantep

Yemiş Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Yemiş Han, bir diğer ismiyle Eski Maarif Han'ın ne zaman inşa edildiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Mimari özellikleri çerçevesinde hanın 19.yy'da inşa edildiği tahmin ed...
Gaziantep

Yüzükcü Hanı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Yüzükçü Hanı, kapısı üzerinde yer alan onarım kitabesi 1897 tarihlidir. Zaman içerisinde onarımlar geçiren hanın ilk sahibinin Battal Bey'in kızı Asiye ile Hacı ...
Gaziantep

Hüseyin Paşa Hamamı

Hüseyin Paşa Hamamı, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yer alır. Hamamda yer alan kitabe 1727 tarihlidir. Hamamın soğukluğu kubbe ile örtülüdür ve kare planlıdır. Bugün hamam çarşı olarak hizmet verir.  ...
Gaziantep

Tabak Hamamı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Bostancı mahallesinde yer alan Tabak Hamamı'nın 17.yy öncesinde yapıldığı belirtilir. Hamam halen işlerliğimi sürdürür.  
Gaziantep

Şıh Hamamı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Şıh Hamamı'nın 16.yy'da inşa edildiği belirtilir. 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi hamam, günümüzde hizmet vermeye devam etm...
Gaziantep

Alleben Tabiat Parkı

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan park, 282 hektar büyüklüğe sahiptir. Park içerisinde dinlenme alanları, eğlenme ve spor aktivitelerine uygun alanlar, piknik alanları bulunur. Doğa yürüyüşü, da...