Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Erzurum, Yakutiye Rehberi

Yakutiye hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
25 Erzurum
ERZ- Erzurum Havalimanı

    

27 Ocak 2020, Pazartesi

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

Rüstem Paşa Kervansarayı

1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilen Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan), Osmanlı döneminde yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yer olarak bilinir. Kervansaray kit...

Saat Kulesi

Saltuklu Hükümdarı Ebu'l Kasım'ın iç kale mescidinin köşesine minare olarak inşa ettirdiği Saat Kulesi'nin yapım zamanı 12. yy'a uzanır. Tüm ihtişamıyla ayakta duran yapı, kentte İslami döneme ait en eski yapılardand...

Erzurum Kalesi

Kalenin ilk olarak kimlere ev sahipliği yaptığı net olarak bilinmese de, yazılı belgeler MS 415'te Bizans Generali Anatolius tarafından kalenin yaptırıldığını ve imparator Theodosius adına kaleye Theodosiopolis adı verildiğini ortaya koyar. Gü...

Yakutiye Medresesi

İlhanlılar döneminde, 1310 yılında, Hoca Yakut Gazani tarafından Gazan Han ve Bolugan Hatun adına inşa ettirilen camii, Anadolu'da bulunan kapalı avlulu medreselerin en büyüğüdür. Yapı Selçuklu dönemi mimari &ou...

Erzurum Evleri

Selçuklu ve Osmanlılar döneminde doğunun önemli kentlerinden biri olan Erzurum, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürmüş ve kültürel zenginliğini evine taşımıştır. Ataerkil aile kült&u...

Çifte Minareli Medrese

İlhanlılar döneminde inşa edildiği düşünülen medresenin 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Huvand Hatun zamanında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple medresenin bir diğer ismi Hatuniye Medresesi'dir. Medresenin görkemli ...

Lala Paşa Camii

Mimar Sinan'ın mimarı olduğu Lala Paşa Camii, 1562 yılında Sadrazam Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum Beylerbeyi olduğu dönemde inşa ettirilmiştir. Camii yanında yapılan saray ve subyan mektebi zaman içerisinde yıkılmıştır.  Cam...

Üç Kümbetler

Anadolu'da yer alan en özel anıt mezarlardandır. 12. yy'da yapıldığı düşünülen üç kümbetten en büyük olanı Emir Saltuk'a aittir. 14. yy'da inşa edildiği düşünülen diğer iki kümbetin...
Erzurum

Caferiye Camii

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim zamanında, 1645 tarihinde, Ebubekir oğlu Hacı Cafer tarafından inşa ettirilen camii, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alır. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camii, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. ...
Erzurum

Kongre Binası

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde yapılan Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği binadır. 1881 yılında Mıgırdiç Sanasaryan tarafından Ermeni Sanasaryan Mektebi olarak eğitim vermeye başlayan b...
Erzurum

Atatürk Evi Müzesi

19. yy'da kim tarafından yaptırıldığı net olarak bilinmeyen yapı, bugün Erzurum'un en sık ziyaret alan müzelerindendir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Milli Mücadele için Erzurum'a geldiklerinde burada konaklarlar....
Erzurum

Muratpaşa Camii

1573 senesinde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından inşa ettirilen camii, bulunduğu mahalleye adını vermiştir. Kentte yer alan, Lala Paşa Camii'nin ardından ikinci inşa edilen Osmanlı camiisi olan Muratpaşa Camii, tek kubbelidir. Hemen yanında Ana...
Erzurum

Narmanlı Camii

Camii kitabesine göre 1738 yılında Narmanlı Hacı Yusuf tarafından yaptırılan yapı, beş kubbeye sahiptir. Kesme taştan inşa edilen camii, 16 kenarlı kasnağa sahiptir ve kubbesi içeride yer alan tromplar üzerine oturtulmuştur. Tek ku...
Erzurum

Pervizoğlu Camii

1716 yılında Pervizoğlu Hacı Mehmed tarafından inşa ettirilen camii, bir medrese ile birlikte külliye içerisinde bulunur. Tek kubbeye sahip olan camiide üç gözlü son cemaat yeri vardır. Küçük yapıy...
Erzurum

Kurşunlu Camii

1701 yılında Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin inşa ettirdiği camii, kurşunlu bir kubbeye sahip olması nedeniyle bu adı almıştır. Kesme taştan yapılan camii, kare planlıdır. Sekiz kasnağa oturtulan yapıda, dört taş sütun ve &uum...
Erzurum

Ulu Camii

Saltuklu Beyliği döneminde, 1179 yılında, Nasreddin Aslan Mehmet tarafından inşa ettirilen camii, farklı tarihlerde beş kere restore edilmiştir. 1639 yılında Erzurum Valisi Hüseyin Paşa, 1826 yılında Ali Efendi tarafından restore edilen c...
Erzurum

Cimcime Sultan Kümbeti

Ulu Cami yakınında bulunan kümbetin 14. yy'da yapıldığı ve Firuze isimli bir kadına ait olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyden girişi bulunan kümbet silindirik yapıya sahiptir.
Erzurum

Erzurum Arkeoloji Müzesi

1944 yılında ilk kez Yakutiye Medresesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Arkeoloji Müzesi, 1947 yılında Çifte Minareli Medrese'ye taşınmış, 1968 yılında ise adına yapılan yeni bina ile kendi binasında yerini almıştır....
Erzurum

Boyahane Hamamı

1566 yılında Hacı Emin Paşa tarafından yaptırılan hamam, şehrin en eski hamamları arasında yer alır. Hamam halen kullanılmaktadır.
Erzurum

Bakırcı Camii

1720-22 yılları arasında Bakırcı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan Bakırcı Camii, kesme taştan inşa edilmiştir. Kare planlı ve kubbeli olan camii girişinde dört sütun yer alır. Camii giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunur. Camii h...
Erzurum

Kemhan Camii

1654 yılında Hacı Bünyad Efendi'nin inşa ettirdiği Kemhan Camii, 1811 yılında Kemhanzade Ahmet Ağa tarafından restore edilmiştir. Düz dama sahip olan camii şehirde yer alan camiilerin en eskilerinden biridir. Camii günümüzd...
Erzurum

Dörtgüllü Çeşme

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Muratpaşa mahallesinde bulunan Dört Güllü çeşme, dört lüleli olması sebebiyle bu isimle adlandırılmıştır. Çeşmenin her iki yüzünde de kitabe yer alır. Batı yön&u...
Erzurum

Eminkurbu Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Emin Kurbu mahallesinde bulunan çeşme, 1789 yılında yaptırılmıştır. Çeşmenin kitabesi net olarak okunamamaktadır. Yuvarlak kemerli olan çeşme, lüle ve iki tas yuvasına sahiptir.  
Erzurum

Esat Paşa Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Esat Paşa Camii'nin avlusunda bulunan çeşme, 1852 yılında Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir dizi halinde bulunan ve abdest almak için dizilen musluklara sahip o...
Erzurum

Feyzi Bey Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Kırmacı mahallesinde yer alan çeşme, kitabesi tahrip olduğu için net olarak okunamamaktadır. Çeşmenin 19.yy'da yaptırıldığı tahmin eidlir. Çeşme tek lülelidir ve akmaktadır.  
Erzurum

Gümüşgöz Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinin eski mahallelerinden Hasani Basri'de bulunan çeşme kitabesine göre 1775 yılında Gümüşgöz labına sahip olan Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kırmızı kesme taşla yaptırılmış olan &c...
Erzurum

Gümüşmasat Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Ali Paşa mahallesinde yer alan çeşmenin üzerinde kitabesi bulunmaması sebebiyle net olarak inşa tarihi bilinmemektedir. Mimari özelliklerinden dolayı çeşmenin 19.yy'da yaptırıldığı tahmin edi...
Erzurum

Habip Efendi Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinin eski mahallelerinden Habipefendi'de yer alan çeşme, kitabesine göre 1708 yılında ünlü alim Muhammed Habib Efendi tarafından yaptırılır. Kesme taştan yaptırılmış olan çeşmenin suyu g&u...
Erzurum

Emir Şeyh Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde Emir Şeyh Camii'nin yanında konumlanan türbe, dikdörtgen plânlıdır. Türbenin Abbasiler dönemin yaşamış olan Emir Şeyh Hazretlerine ait olduğu düşünülür. Yapının kitab...
Erzurum

Şeyhler Medresesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Şeyhler Camii'nin batısında konumlanan medrese, 1760 yılında Müftü Şeyh Mustafa Efendi tarafından yaptırılır. Doğu cephesinden giriş yapılan medrese, dikdörtgen planlı bir avlunun çe...
Erzurum

Habib Baba Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Habib Baba Türbesi, Timurtaş Baba adına 1844 yılında şehirde komutan olan Müşir Hacı Kamil Paşa tarafından yeniden yaptırılır. Türbe, ilk zamanlarda Timurtaş Baba olarak adlandırılırken, 18...
Erzurum

Lala Mustafa Paşa Mektebi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Lala Mustafa Paşa Mektebi, Kale Mescidi olarak da anılır. Saat Kulesi'nin doğusunda konumlanan yapının 17.yy'ın ikinci yarısında yapılmış olabileceği düşünülür.  
Erzurum

Ebu İshak Kazeruni Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan türbe, İslam düşünürlerinden Ebu İshak Hazretlerine attir. Erzurum kalesinin Çifte Minareli Medreseye uzanan duvarda bulunan burçlardan biri türbeye çevrilmi...
Erzurum

Ahmediye Medresesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde konumlanan medrese, kitabesine göre 1314 yılında Ahmet Bin Ali Bin Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Kapalı avlulu olan medrese, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Dikdörtgen planlı olarak yapılan medresenin a...
Erzurum

Hasan-i Basri Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Hasan-i Basri Türbesi'nin aslı Irak Basra'da bulunur. Türbe içerisinde Üstad Hacı Mustafa'nın mezarının bulunduğu ifade edilir.  
Erzurum

Karanlık Kümbet

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Karanlık Kümbet, kitabesine göre 1308 yılında Sadrettin Türkbeğ tarafından yaptırılmıştır. Onikigen gövdeli kümbet, içten silindirik ve iki katlıdır. Cenazelik böl&uu...
Erzurum

Rabia Hatun Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Rabia Hatun Kümbeti'nin ne zaman yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Onikigen gövdeli olan kümbet, içten silindirik yapıya sahiptir. Bitkisel süslemelere sahip ol...
Erzurum

Cimcime Hatun Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Cimcime Hatun Kümbeti, kitabesine göre 1304 senesinde Cengal Hatun adına yaptırılmıştır. Silindirik gövdeye sahip olan kümbet, konik külah ile örtülüdür. K&uu...
Erzurum

Gümüşlü Kümbet

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan kümbet, kitabeye sahip değildir, bu nedenle net olarak inşa tarihi bilinmemektedir. Kümbet, mimari özellikleri çerçevesinde 14.yy'a tarihlendirilir. Onikigen gövdeli ola...
Erzurum

Mehdi Abbas Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan kümbetin, kitabeye sahip olmaması sebebiyle ne zaman yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Mimari özellikleri dahilinde yapının 14-15.yy'da inşa edildiği düşünülü...
Erzurum

Derviş Ağa Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde Derviş Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan türbe, Derviş Ağa Camii, Gümrük Camii ve pek çok eseri yaptıran Hacı Derviş İbrahim'e aittir. 1736 yılında hayatını kaybeden Derviş Ağa'ya ait ...
Erzurum

Derviş Ağa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Derviş Ağa Camii, kitabesine göre 1718 yılında Hacı Derviş İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 1845 yılında camii onarımdan geçirilmiştir. Yaklaşık olarak 26 m yüksekliğe sahip bir minares...
Erzurum

Gürcü Kapı Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Gürcü Kapı Camii, Erzurum'un çevresini kuşaran dış surlar üzerindeki kapıdan dolayı Gürcü Kapı Camii olarak adlandırılmıştır. 1608 yılında Ocak Ağaları'ndan Zakreci Ali Ağ...
Erzurum

İbrahim Paşa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan camii, kitabesine göre 1748 yılında İbrahim Ethem Paşa tarafından yaptırılmıştır. I. Mahmud zamanında inşa edilen camii, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Üç gözlü son cem...
Erzurum

Şeyhler Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan camide kitabe yer almaması sebebiyle ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Ancak caminin vakfiye kayıtlarına göre 1737-1766 tarihlerinde yaptırıldığı ifade ...
Erzurum

Esat Paşa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan esat Paşa Camii, kitabesine göre 1830-1836 yıllarında görev yapmış olan Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa tarafından yaptırılır. 1852 yılında Sultan Abdülmecid tarafından onartılan caminin k...
Erzurum

Taş Ambarlar

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Taş Ambarlar'ın 1860-1870 yıllarında Fosfor Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilir. Kitabeye sahip olmayan ambarlar, bugün Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Erzak Deposu olarak hizmet verir. ...
Erzurum

Cennetzade Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan han, mimari özellikleri çerçevesinde 18.yy'a tarihlendirilir. Avlu ve avlu çevresinde yer alan on adet odadan oluşan hana doğu yönündeki kapıdan giriş yapılır.  
Erzurum

Hacılar Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan hanın mimari yapısına dayanılarak 18.yy'da yapıldığı tahmin edilir. Çift girişe sahip olan hanın iki kapısının boyutları birbirinden farklıdır. Amacı büyük olan kapıdan araba ve yükl...
Erzurum

Gümrük Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Gümrük Hanı'nın 18.yy'da inşa edildiği tahmin edilir. Açık avlulu olan hanın güney bölümünde dokuz oda, kuzey bölümünde ise çeşitli bölmele...
Erzurum

Erzurum Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan hamam, 17.yy'a tarihlendirilir. Zaman içerisinde onarımlardan geçmiş olan tarihi hamam günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.  
Erzurum

Hanım Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Hanım Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Raziye Hanım tarafından inşa ettirilmiştir. Üst kısmı kubbe ile örtülü olan hamamın ortasında süs ...
Erzurum

Çifte Göbek Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çifte Göbek Hamamı, İki Göbek Hamamı olarak da anılır. Kitabeye sahip olmayan hamamın, bir bölümünün Bakırcı Hacı Mustafa diğer bölümünün Derviş Ağ...
Erzurum

Lala Paşa Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan hamam, kitabeye sahip değildir. Hamamın, Lala Paşa Camii'nin vakfı olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilir.  
Erzurum

Kırk Çeşme Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Kırk Çeşme Hamamı, mimari özelliklerinden dolayı 16.yy'a tarihlendirilir. Zaman içerisinde onarımlar geçirmiş olan tarihi hamam günümüzde hizmet vermeye devam etm...
Erzurum

Askeri Hamam

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan ve 1981 yılına kadar askeriyenin himayesinde bulunan Askeri Hamam, mimari özellikleri ile 16.yy'a tarihlendirilir. Yapı geçirdiği restorasyonların ardından Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze ...
Erzurum

Murat Paşa Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi hamamın kitabesi kayıptır; bu nedenle inşa tarihi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Murat Paşa Camii'nden önce yapının inşa edildiği tahmin edilir; 1573 yılından önce olduğu d&uum...
Erzurum

Şeyhler Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Şeyhler Hamamı, 18. yy'da Habib Efendi tarafından Şeyhler Camii'ne vakfedilmiştir. Klasik Osmanlı hamam planı düzenindedir. Moloz ve kesme taşın kullanıldığı hamamın duvarlarında yer yer tuğla hatıl...
Erzurum

Gümrük Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Gümrük Hamamı, kitabeye sahip değildir. Hamam, 1718 yılında Hacı Bektaş oğlu Hacı Derviş İbrahim tarafından inşa edilen Gümrük Camii'ne vakfedilmiştir. Bu sebeple hamamın 18.yy'ın ilk ...
Erzurum

Cedit Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan çeşme, kitabeye sahip değildir. Mimari özellikleri ile çeşme 19.yy'a tarihlendirilir. Çeşme, kesme siyah ve kırmızı taştan yaptırılmıştır.  
Erzurum

Şabahane Çeşmeleri

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Şafiiler Camii'nin altında yer alan çeşmeler, 1556 yılında Yakub tarafından Süleyman Han adına yapılmıştır. Çeşmeler, Şafiiler Çeşmeleri olarak da adlandırılır.  
Erzurum

Cennet Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan çeşmenin yapım tarihi konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Evliya Çelebi Seyehatname'sinde çeşmelerden bahsedilmiştir. Çeşme günümüzde sağlam durumdadır. &nb...
Erzurum

Çukur Çeşme

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çukur Çeşme, 20.yy'ın mimari özelliklerine sahiptir. Duvara blok halinde yaptırılmış olan çeşme zaman içerisinde orijinal yapısının özelliklerini yitirmiştir.  
Erzurum

Dabakhane Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Dabakhane Çeşmesi'ne merdivenlerle inilir. Çeşmede bulunan levhada 18.yy'da yaptırıldığı, 1962,1975 ve 2013 yıllarında çeşmenin onarımlardan geçirildiği belirtilir. Yuvarlak k...
Erzurum

Akpınar Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan çeşme, kitabesine göre İsmail ağa tarafından 1745 yılında onarılmıştır. Düzgün kesme taşla inşa edilmiş olan çeşmede sekiz lüleden su akar. Berrak suyu sebebiyle ç...
Erzurum

Ali Paşa Çeşmesi

Ali Paşa Camii'nin avlu duvarına bitişik konumda bulunan çeşmeler, kitabelerine göre Hacı Ali Efendi ve Topçu Kolağası Ömer Ağa tarafından 1865 yılında yaptırılmıştır. Düz kesme taştan inşa edilmiş olan çeşmelerde ...
Erzurum

Aziziye Tabyası I

Yakutiye ilçesinde yer alan Aziziye Tabyası, 19.yy'da Sultan Abdülaziz tarafından Topdağı'nın güney ucuna yaptırılır. Üç adet yaptırılan tabyalar, C planıyla bölgede yerini alır. 93 Harbi'nde Rusların durdurulmasında...
Erzurum

Aziziye Tabyası Iı

Yakutiye ilçesinde yer alan Aziziye Tabyası I'in yaklaşık olarak 200 m kuzeyinde konumlanır. 1877 gecesinde Rus baskınıyla saldırıya uğrayan tabya, Ruslar tarafından işgal edilen ve kurtarılan ilk tabya olarak anılır.
Erzurum

Aziziye Tabyası Iıı

Yakutiye ilçesinde yer alan Mecidiye Tabyası'nın yaklaşık olarak 300 m güneyinde konumlanan tabya, tahrip olmadan günümüze gelir. 1877 yılında bir süre düşman eline geçen tabya, halk ve Osmanlı birliklerini...
Erzurum

Mecidiye Tabyası

Yakutiye ilçesinde yer alan Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılır. Yay şeklinde bir plana sahip olan tabya  üzerine kurulmuş yan yana koğuş odalarından meydana gelir. Tabyanın batı yönünde avlu yer alır. En eski taby...
Erzurum

Tafta Tabyası

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Tafta Tabyası, bir diğer adıyla Şahap Paşa Kışlası, II. Abdülhamit döneminde inşa ettirilir. Yarım ay şekline sahip olan tabyada topçu odaları yer alır.
Erzurum

Karagöbek Tabyası

Karagöbek Tabyası, Erzurum ili Yakutiye ilçesi Karagöbek köyü yakınında bir tepede yer alır. Erzurum'a Gürcü Boğaz'ından giriş yapmak isteyen Ruslar, Karagöbek Tabyası'nı hedef almıştır. Bu sebeple tabyanın s...
Erzurum

Mng Alışveriş Merkezi

MNG Alışveriş Merkezi, Yakutiye ilçesi Lalapaşa mahallesinde bulunur. Şehrin en çok ziyaret alan alışveriş merkezlerinden biri olan MNG, keyifli zaman geçirmek ve alışveriş yapmak isteyenlerin adreslerindendir. Alışveriş merkezi ...
Erzurum

Palerium Alışveriş Merkezi

2014 yılında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet caddesinde hizmete açılan Palerium Alışveriş Merkezi, adını Palandöken ve Erzurum isimlerinin buluşmasıyla alır. Eğlence ve alışverişi bir arada sunan alışveriş merkezinde eğlence merkezi, ma...
Erzurum

Nene Hatun Heykeli

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Tebrizkapı semtinde Nene Hatun Milli Parkı içerisinde bulunan Nene Hatun Heykeli, Erzurum'un simgelerinden biri. Osmanlı-Rus Harbi sırasında Rus askerleriyle çarpışan ve Türk kadınının savaş&ccedi...
Erzurum

Nene Hatun Milli Parkı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan park, Aziziye ile Mecidiye tabyalarının yer aldığı 387 hektar genişliğindeki alana yayılır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bölgenin düşman kuvvetlerinin kurtarılmasını sağlayan tabyalar...