Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Erzurum Rehberi

Erzurum hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
25 Erzurum
ERZ- Erzurum Havalimanı

    

19 Ocak 2020, Pazar

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

İspir Kalesi

İspir Kalesi'nin yapım tarihi hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak kalenin 12. yy'da İlhanlılar tarafından inşa ettirildiği ve 16. yy'da Kanuni Sultan Süleyman'ın kalenin onarımını sağladığı tahmin edilmektedir. Çoruh Nehri taşlarıyla y...

Çobandede Köprüsü

Aras Nehri üzerine, 1298 senesinde İlhanlı Veziri Emir Çoban tarafından inşa ettirilen köprü, Selçuklu ve İlhanlı mimari yapı özelliklerine sahiptir. 1727, 1948 ve 2011 yıllarında onarılan köprü, 128 m uz...

Narman Peri Bacaları

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve kızıl renkleriyle bilinen Narman Peribacaları tam bir doğa harikası. Kırmızı periler diyarı olarak isimlendirilen bölge, şehir...

Oltu Rus Kilisesi

Ruslar tarafından 93 Harbi'nde yapıldığı düşünülen kilisede iki uzun cephe bulunur. Üç yönden giriş kapısı bulunan kilisenin kapıları süslü ve yuvarlak kemerlidir. Sahipsizliği nedeniyle 2017 yılında kilise...

Öşvank Kilisesi

Kilise kitabesine Gürcü Kralı Kuropalat Adarnese'nin oğulları Kral David ve Prens Bagrat tarafından yaptırılan kilise, Çamlıyamaç Köyü'nde bulunur. Haç planlı olan kilise, etkileyicidir. Kilise kubbe kasnağı...

Tortum Şelalesi

Uzundere ilçesinde bulunan ve bir doğa harikası olan Tortum Şelalesi, bahar ve yaz aylarında artan su miktarı ile ziyaretçilerin akınına uğruyor. Dünyanın en büyük şelaleleri arasında bulunan Tortum Şelalesi hem izleme ...

Rüstem Paşa Kervansarayı

1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilen Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan), Osmanlı döneminde yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yer olarak bilinir. Kervansaray kit...

Saat Kulesi

Saltuklu Hükümdarı Ebu'l Kasım'ın iç kale mescidinin köşesine minare olarak inşa ettirdiği Saat Kulesi'nin yapım zamanı 12. yy'a uzanır. Tüm ihtişamıyla ayakta duran yapı, kentte İslami döneme ait en eski yapılardand...

Erzurum Kalesi

Kalenin ilk olarak kimlere ev sahipliği yaptığı net olarak bilinmese de, yazılı belgeler MS 415'te Bizans Generali Anatolius tarafından kalenin yaptırıldığını ve imparator Theodosius adına kaleye Theodosiopolis adı verildiğini ortaya koyar. Gü...

Yakutiye Medresesi

İlhanlılar döneminde, 1310 yılında, Hoca Yakut Gazani tarafından Gazan Han ve Bolugan Hatun adına inşa ettirilen camii, Anadolu'da bulunan kapalı avlulu medreselerin en büyüğüdür. Yapı Selçuklu dönemi mimari &ou...

Erzurum Evleri

Selçuklu ve Osmanlılar döneminde doğunun önemli kentlerinden biri olan Erzurum, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürmüş ve kültürel zenginliğini evine taşımıştır. Ataerkil aile kült&u...

Çifte Minareli Medrese

İlhanlılar döneminde inşa edildiği düşünülen medresenin 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Huvand Hatun zamanında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple medresenin bir diğer ismi Hatuniye Medresesi'dir. Medresenin görkemli ...

Lala Paşa Camii

Mimar Sinan'ın mimarı olduğu Lala Paşa Camii, 1562 yılında Sadrazam Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum Beylerbeyi olduğu dönemde inşa ettirilmiştir. Camii yanında yapılan saray ve subyan mektebi zaman içerisinde yıkılmıştır.  Cam...

Üç Kümbetler

Anadolu'da yer alan en özel anıt mezarlardandır. 12. yy'da yapıldığı düşünülen üç kümbetten en büyük olanı Emir Saltuk'a aittir. 14. yy'da inşa edildiği düşünülen diğer iki kümbetin...

Tortum Gölü

Erzurum ili Tortum ilçesinde bulunan göl, şehrin doğal alanlarındandır. 18. yy'da yaşanan heyelan sonucunda Tortum Çayı'nın önünün kapanmasıyla göl oluşur. Etkileyici güzelliğe sahip olan göl çe...

Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum ili Palandöken ilçesi Palandöken Dağları'nda bulunan Palandöken Kayak Merkezi, bir diğer adıyla Erzurum Boğazı, yılında beş ayında kayağa elverişlidir. Dünyanın önemli kayak pistleri arasında bulunan Paland&oum...
Erzurum

Oltu Kalesi

MÖ 4. yy'da Urartular tarafından inşa ettirilen Oltu Kalesi, görkemli yapısıyla öne çıkar. Surları yıkılan kalenin iç kalesi tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır. Kesme taştan inşa edilen kale içerisinde bur&c...
Erzurum

Haho Kilisesi

Gürcü Kralı Kuropalat David tarafından 10. yy'da yaptırılan Haho Kilisesi -bir diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi- 19. yy'da camiye dönüştürülmüş ve Taş Camii ismini almıştır. Haho Kilisesi, yaptırılmasının ardından...
Erzurum

Caferiye Camii

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim zamanında, 1645 tarihinde, Ebubekir oğlu Hacı Cafer tarafından inşa ettirilen camii, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alır. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camii, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. ...
Erzurum

Kongre Binası

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde yapılan Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği binadır. 1881 yılında Mıgırdiç Sanasaryan tarafından Ermeni Sanasaryan Mektebi olarak eğitim vermeye başlayan b...
Erzurum

Atatürk Evi Müzesi

19. yy'da kim tarafından yaptırıldığı net olarak bilinmeyen yapı, bugün Erzurum'un en sık ziyaret alan müzelerindendir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Milli Mücadele için Erzurum'a geldiklerinde burada konaklarlar....
Erzurum

Muratpaşa Camii

1573 senesinde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından inşa ettirilen camii, bulunduğu mahalleye adını vermiştir. Kentte yer alan, Lala Paşa Camii'nin ardından ikinci inşa edilen Osmanlı camiisi olan Muratpaşa Camii, tek kubbelidir. Hemen yanında Ana...
Erzurum

Narmanlı Camii

Camii kitabesine göre 1738 yılında Narmanlı Hacı Yusuf tarafından yaptırılan yapı, beş kubbeye sahiptir. Kesme taştan inşa edilen camii, 16 kenarlı kasnağa sahiptir ve kubbesi içeride yer alan tromplar üzerine oturtulmuştur. Tek ku...
Erzurum

Pervizoğlu Camii

1716 yılında Pervizoğlu Hacı Mehmed tarafından inşa ettirilen camii, bir medrese ile birlikte külliye içerisinde bulunur. Tek kubbeye sahip olan camiide üç gözlü son cemaat yeri vardır. Küçük yapıy...
Erzurum

Kurşunlu Camii

1701 yılında Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin inşa ettirdiği camii, kurşunlu bir kubbeye sahip olması nedeniyle bu adı almıştır. Kesme taştan yapılan camii, kare planlıdır. Sekiz kasnağa oturtulan yapıda, dört taş sütun ve &uum...
Erzurum

Ulu Camii

Saltuklu Beyliği döneminde, 1179 yılında, Nasreddin Aslan Mehmet tarafından inşa ettirilen camii, farklı tarihlerde beş kere restore edilmiştir. 1639 yılında Erzurum Valisi Hüseyin Paşa, 1826 yılında Ali Efendi tarafından restore edilen c...
Erzurum

Cimcime Sultan Kümbeti

Ulu Cami yakınında bulunan kümbetin 14. yy'da yapıldığı ve Firuze isimli bir kadına ait olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyden girişi bulunan kümbet silindirik yapıya sahiptir.
Erzurum

Erzurum Arkeoloji Müzesi

1944 yılında ilk kez Yakutiye Medresesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Arkeoloji Müzesi, 1947 yılında Çifte Minareli Medrese'ye taşınmış, 1968 yılında ise adına yapılan yeni bina ile kendi binasında yerini almıştır....
Erzurum

Boyahane Hamamı

1566 yılında Hacı Emin Paşa tarafından yaptırılan hamam, şehrin en eski hamamları arasında yer alır. Hamam halen kullanılmaktadır.
Erzurum

Bakırcı Camii

1720-22 yılları arasında Bakırcı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan Bakırcı Camii, kesme taştan inşa edilmiştir. Kare planlı ve kubbeli olan camii girişinde dört sütun yer alır. Camii giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunur. Camii h...
Erzurum

Kemhan Camii

1654 yılında Hacı Bünyad Efendi'nin inşa ettirdiği Kemhan Camii, 1811 yılında Kemhanzade Ahmet Ağa tarafından restore edilmiştir. Düz dama sahip olan camii şehirde yer alan camiilerin en eskilerinden biridir. Camii günümüzd...
Erzurum

Dörtgüllü Çeşme

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Muratpaşa mahallesinde bulunan Dört Güllü çeşme, dört lüleli olması sebebiyle bu isimle adlandırılmıştır. Çeşmenin her iki yüzünde de kitabe yer alır. Batı yön&u...
Erzurum

Eminkurbu Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Emin Kurbu mahallesinde bulunan çeşme, 1789 yılında yaptırılmıştır. Çeşmenin kitabesi net olarak okunamamaktadır. Yuvarlak kemerli olan çeşme, lüle ve iki tas yuvasına sahiptir.  
Erzurum

Esat Paşa Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Esat Paşa Camii'nin avlusunda bulunan çeşme, 1852 yılında Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir dizi halinde bulunan ve abdest almak için dizilen musluklara sahip o...
Erzurum

Feyzi Bey Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Kırmacı mahallesinde yer alan çeşme, kitabesi tahrip olduğu için net olarak okunamamaktadır. Çeşmenin 19.yy'da yaptırıldığı tahmin eidlir. Çeşme tek lülelidir ve akmaktadır.  
Erzurum

Gümüşgöz Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinin eski mahallelerinden Hasani Basri'de bulunan çeşme kitabesine göre 1775 yılında Gümüşgöz labına sahip olan Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kırmızı kesme taşla yaptırılmış olan &c...
Erzurum

Gümüşmasat Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Ali Paşa mahallesinde yer alan çeşmenin üzerinde kitabesi bulunmaması sebebiyle net olarak inşa tarihi bilinmemektedir. Mimari özelliklerinden dolayı çeşmenin 19.yy'da yaptırıldığı tahmin edi...
Erzurum

Habip Efendi Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinin eski mahallelerinden Habipefendi'de yer alan çeşme, kitabesine göre 1708 yılında ünlü alim Muhammed Habib Efendi tarafından yaptırılır. Kesme taştan yaptırılmış olan çeşmenin suyu g&u...
Erzurum

Emir Şeyh Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde Emir Şeyh Camii'nin yanında konumlanan türbe, dikdörtgen plânlıdır. Türbenin Abbasiler dönemin yaşamış olan Emir Şeyh Hazretlerine ait olduğu düşünülür. Yapının kitab...
Erzurum

Şeyhler Medresesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Şeyhler Camii'nin batısında konumlanan medrese, 1760 yılında Müftü Şeyh Mustafa Efendi tarafından yaptırılır. Doğu cephesinden giriş yapılan medrese, dikdörtgen planlı bir avlunun çe...
Erzurum

Habib Baba Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Habib Baba Türbesi, Timurtaş Baba adına 1844 yılında şehirde komutan olan Müşir Hacı Kamil Paşa tarafından yeniden yaptırılır. Türbe, ilk zamanlarda Timurtaş Baba olarak adlandırılırken, 18...
Erzurum

Lala Mustafa Paşa Mektebi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Lala Mustafa Paşa Mektebi, Kale Mescidi olarak da anılır. Saat Kulesi'nin doğusunda konumlanan yapının 17.yy'ın ikinci yarısında yapılmış olabileceği düşünülür.  
Erzurum

Ebu İshak Kazeruni Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan türbe, İslam düşünürlerinden Ebu İshak Hazretlerine attir. Erzurum kalesinin Çifte Minareli Medreseye uzanan duvarda bulunan burçlardan biri türbeye çevrilmi...
Erzurum

Ahmediye Medresesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde konumlanan medrese, kitabesine göre 1314 yılında Ahmet Bin Ali Bin Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Kapalı avlulu olan medrese, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Dikdörtgen planlı olarak yapılan medresenin a...
Erzurum

Hasan-i Basri Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Hasan-i Basri Türbesi'nin aslı Irak Basra'da bulunur. Türbe içerisinde Üstad Hacı Mustafa'nın mezarının bulunduğu ifade edilir.  
Erzurum

Karanlık Kümbet

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Karanlık Kümbet, kitabesine göre 1308 yılında Sadrettin Türkbeğ tarafından yaptırılmıştır. Onikigen gövdeli kümbet, içten silindirik ve iki katlıdır. Cenazelik böl&uu...
Erzurum

Rabia Hatun Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Rabia Hatun Kümbeti'nin ne zaman yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Onikigen gövdeli olan kümbet, içten silindirik yapıya sahiptir. Bitkisel süslemelere sahip ol...
Erzurum

Cimcime Hatun Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Cimcime Hatun Kümbeti, kitabesine göre 1304 senesinde Cengal Hatun adına yaptırılmıştır. Silindirik gövdeye sahip olan kümbet, konik külah ile örtülüdür. K&uu...
Erzurum

Gümüşlü Kümbet

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan kümbet, kitabeye sahip değildir, bu nedenle net olarak inşa tarihi bilinmemektedir. Kümbet, mimari özellikleri çerçevesinde 14.yy'a tarihlendirilir. Onikigen gövdeli ola...
Erzurum

Mehdi Abbas Kümbeti

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan kümbetin, kitabeye sahip olmaması sebebiyle ne zaman yapıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Mimari özellikleri dahilinde yapının 14-15.yy'da inşa edildiği düşünülü...
Erzurum

Derviş Ağa Türbesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde Derviş Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan türbe, Derviş Ağa Camii, Gümrük Camii ve pek çok eseri yaptıran Hacı Derviş İbrahim'e aittir. 1736 yılında hayatını kaybeden Derviş Ağa'ya ait ...
Erzurum

Derviş Ağa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Derviş Ağa Camii, kitabesine göre 1718 yılında Hacı Derviş İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 1845 yılında camii onarımdan geçirilmiştir. Yaklaşık olarak 26 m yüksekliğe sahip bir minares...
Erzurum

Gürcü Kapı Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Gürcü Kapı Camii, Erzurum'un çevresini kuşaran dış surlar üzerindeki kapıdan dolayı Gürcü Kapı Camii olarak adlandırılmıştır. 1608 yılında Ocak Ağaları'ndan Zakreci Ali Ağ...
Erzurum

Ane Hatun Türbesi

Erzurum ili Narman ilçesinde Murat Paşa Camii haziresinin güney batısında konumlanan türe, Marav Han'ın kızı Ane Hatun adına 1649 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı türbe, dört ayak üzerine oturtulmuştur. Türbede...
Erzurum

Abdurrahman Gazi Hz. Türbesi

Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilir. Abdurrahman Gazi, Erzurumluların gönlünü Hz. Muhammed'e bağlayan öncülerden ve Hz...
Erzurum

İbrahim Paşa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan camii, kitabesine göre 1748 yılında İbrahim Ethem Paşa tarafından yaptırılmıştır. I. Mahmud zamanında inşa edilen camii, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Üç gözlü son cem...
Erzurum

Şeyhler Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan camide kitabe yer almaması sebebiyle ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Ancak caminin vakfiye kayıtlarına göre 1737-1766 tarihlerinde yaptırıldığı ifade ...
Erzurum

Esat Paşa Camii

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan esat Paşa Camii, kitabesine göre 1830-1836 yıllarında görev yapmış olan Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa tarafından yaptırılır. 1852 yılında Sultan Abdülmecid tarafından onartılan caminin k...
Erzurum

Taş Ambarlar

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Taş Ambarlar'ın 1860-1870 yıllarında Fosfor Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilir. Kitabeye sahip olmayan ambarlar, bugün Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Erzak Deposu olarak hizmet verir. ...
Erzurum

Cennetzade Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan han, mimari özellikleri çerçevesinde 18.yy'a tarihlendirilir. Avlu ve avlu çevresinde yer alan on adet odadan oluşan hana doğu yönündeki kapıdan giriş yapılır.  
Erzurum

Hacılar Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan hanın mimari yapısına dayanılarak 18.yy'da yapıldığı tahmin edilir. Çift girişe sahip olan hanın iki kapısının boyutları birbirinden farklıdır. Amacı büyük olan kapıdan araba ve yükl...
Erzurum

Gümrük Hanı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Gümrük Hanı'nın 18.yy'da inşa edildiği tahmin edilir. Açık avlulu olan hanın güney bölümünde dokuz oda, kuzey bölümünde ise çeşitli bölmele...
Erzurum

Erzurum Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan hamam, 17.yy'a tarihlendirilir. Zaman içerisinde onarımlardan geçmiş olan tarihi hamam günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.  
Erzurum

Hanım Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Hanım Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Raziye Hanım tarafından inşa ettirilmiştir. Üst kısmı kubbe ile örtülü olan hamamın ortasında süs ...
Erzurum

Çifte Göbek Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çifte Göbek Hamamı, İki Göbek Hamamı olarak da anılır. Kitabeye sahip olmayan hamamın, bir bölümünün Bakırcı Hacı Mustafa diğer bölümünün Derviş Ağ...
Erzurum

Lala Paşa Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan hamam, kitabeye sahip değildir. Hamamın, Lala Paşa Camii'nin vakfı olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilir.  
Erzurum

Kırk Çeşme Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Kırk Çeşme Hamamı, mimari özelliklerinden dolayı 16.yy'a tarihlendirilir. Zaman içerisinde onarımlar geçirmiş olan tarihi hamam günümüzde hizmet vermeye devam etm...
Erzurum

Askeri Hamam

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan ve 1981 yılına kadar askeriyenin himayesinde bulunan Askeri Hamam, mimari özellikleri ile 16.yy'a tarihlendirilir. Yapı geçirdiği restorasyonların ardından Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze ...
Erzurum

Murat Paşa Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi hamamın kitabesi kayıptır; bu nedenle inşa tarihi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Murat Paşa Camii'nden önce yapının inşa edildiği tahmin edilir; 1573 yılından önce olduğu d&uum...
Erzurum

Şeyhler Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Şeyhler Hamamı, 18. yy'da Habib Efendi tarafından Şeyhler Camii'ne vakfedilmiştir. Klasik Osmanlı hamam planı düzenindedir. Moloz ve kesme taşın kullanıldığı hamamın duvarlarında yer yer tuğla hatıl...
Erzurum

Gümrük Hamamı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Gümrük Hamamı, kitabeye sahip değildir. Hamam, 1718 yılında Hacı Bektaş oğlu Hacı Derviş İbrahim tarafından inşa edilen Gümrük Camii'ne vakfedilmiştir. Bu sebeple hamamın 18.yy'ın ilk ...
Erzurum

Cedit Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan çeşme, kitabeye sahip değildir. Mimari özellikleri ile çeşme 19.yy'a tarihlendirilir. Çeşme, kesme siyah ve kırmızı taştan yaptırılmıştır.  
Erzurum

Şabahane Çeşmeleri

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Şafiiler Camii'nin altında yer alan çeşmeler, 1556 yılında Yakub tarafından Süleyman Han adına yapılmıştır. Çeşmeler, Şafiiler Çeşmeleri olarak da adlandırılır.  
Erzurum

Cennet Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan çeşmenin yapım tarihi konusunda net bir bilgi mevcut değildir. Evliya Çelebi Seyehatname'sinde çeşmelerden bahsedilmiştir. Çeşme günümüzde sağlam durumdadır. &nb...
Erzurum

Çukur Çeşme

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çukur Çeşme, 20.yy'ın mimari özelliklerine sahiptir. Duvara blok halinde yaptırılmış olan çeşme zaman içerisinde orijinal yapısının özelliklerini yitirmiştir.  
Erzurum

Dabakhane Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan Dabakhane Çeşmesi'ne merdivenlerle inilir. Çeşmede bulunan levhada 18.yy'da yaptırıldığı, 1962,1975 ve 2013 yıllarında çeşmenin onarımlardan geçirildiği belirtilir. Yuvarlak k...
Erzurum

Akpınar Çeşmesi

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan çeşme, kitabesine göre İsmail ağa tarafından 1745 yılında onarılmıştır. Düzgün kesme taşla inşa edilmiş olan çeşmede sekiz lüleden su akar. Berrak suyu sebebiyle ç...
Erzurum

Ali Paşa Çeşmesi

Ali Paşa Camii'nin avlu duvarına bitişik konumda bulunan çeşmeler, kitabelerine göre Hacı Ali Efendi ve Topçu Kolağası Ömer Ağa tarafından 1865 yılında yaptırılmıştır. Düz kesme taştan inşa edilmiş olan çeşmelerde ...
Erzurum

Aziziye Tabyası I

Yakutiye ilçesinde yer alan Aziziye Tabyası, 19.yy'da Sultan Abdülaziz tarafından Topdağı'nın güney ucuna yaptırılır. Üç adet yaptırılan tabyalar, C planıyla bölgede yerini alır. 93 Harbi'nde Rusların durdurulmasında...
Erzurum

Aziziye Tabyası Iı

Yakutiye ilçesinde yer alan Aziziye Tabyası I'in yaklaşık olarak 200 m kuzeyinde konumlanır. 1877 gecesinde Rus baskınıyla saldırıya uğrayan tabya, Ruslar tarafından işgal edilen ve kurtarılan ilk tabya olarak anılır.
Erzurum

Aziziye Tabyası Iıı

Yakutiye ilçesinde yer alan Mecidiye Tabyası'nın yaklaşık olarak 300 m güneyinde konumlanan tabya, tahrip olmadan günümüze gelir. 1877 yılında bir süre düşman eline geçen tabya, halk ve Osmanlı birliklerini...
Erzurum

Tortum Kalesi

Erzurum ili Tortum ilçesinde bulunan kale, kitabeye sahip değildir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kalenin Gürcü padişahı Mameroz tarafından inşa ettirildiği belirtilir. Tortumkale mahallesinde kayalıklar üzerine yer ala...
Erzurum

Kireçli Köprüsü

Erzurum ili Tortum ilçesinde bulunan köprü, kitabeye sahip olmaması sebebiyle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Mimari özelliklerinden dolayı köprünün Osmanlı döneminde yapıld...
Erzurum

Pasinler Kalesi

Erzurum ili Pasinler ilçesinde bulunan Pasinler Kalesi, bir diğer adıyla Hasan Kale, bir tepe üzerinde konumlanır. Kalenin inşa tarihi hakkında net bir bilgi mevcut değildir. Moğol kökenli Sutay Noyan'ın oğlu Hacı Togay'ın oğlu Hasan...
Erzurum

Engüzek Kalesi

Erzurum ili Uzundere ilçesi yakınlarında yüksek bir kayalıkta konumlanan kalenin, inşa tarihi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Sarp kayalıklar üzerinde yükselen kale, Ağcakale olarak da adlandırılır. Yüksek bur&cced...
Erzurum

Hınıs Kanyonları

Erzurum ili Hınıs ilçesinde konumlanan kanyon, tekne tipi kanyon özelliğini taşır. Çevresi engebeli arazi ile kaplı olan kanyon bir doğa harikasıdır. Suyun yükseldiği zamanlarda raftinge ve çevresinde yükselen kaya...
Erzurum

Kivi Mağarası

Kivi Mağarası, bir diğer adıyla Yıldızkaya Mağarası, Erzurum ili Olur ilçesinde bulunur. Karstik bir mağara olan Kivi'nin giriş kaısı yaklaşık olarak 4 m genişliğe sahiptir. Sarkıt ve dikitleriyle görenleri kendine hayran bırakan doğa har...
Erzurum

Çoruh Nehri

İspir ilçesinden geçen Çoruh Nehri, yaklaşık olarak 376 km uzunluğa sahiptir ve nehrin 260 km'lik bölümü Erzurum şehrinde bulunur. Derin ve dar bir nehir olan Çoruh, aynı zamanda hızlı akan bir nehir olma un...
Erzurum

Konaklı Kayak Merkezi

Erzurum ili Palandöken ilçesi Palandöken Dağları'nda bulunan Konaklı Kayak Merkezi, aynı anda 14 bin kayaksevere hizmet verecek büyüklükte pistlere sahiptir. 460 hektar arazi üzerine kurulu olan Konaklı Kayak Merk...
Erzurum

Kandilli Kayak Merkezi

Erzurum ili Aşkale ilçesinde yer alan Kandilli Kayak Merkezi, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın biatlon ve kayaklı koşu müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. Senin beş ayında merkez kayağa elverişlidir. Merkez yılın her ...
Erzurum

Mecidiye Tabyası

Yakutiye ilçesinde yer alan Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılır. Yay şeklinde bir plana sahip olan tabya  üzerine kurulmuş yan yana koğuş odalarından meydana gelir. Tabyanın batı yönünde avlu yer alır. En eski taby...
Erzurum

Büyük Palandöken Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan tabya, II. Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından çizilen projeye yaptırılır. Şehrin en büyük tabyası olan tabyada, pusu odaları, karargâh odası, koğuş odaları...
Erzurum

Küçük Palandöken Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan tabya, II. Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre inşa ettirilir. Küçük Palandöken Tabyası'nda topçu odaları, karargah, ...
Erzurum

Narman Beş Göller

Erzurum ili Narman ilçesi Otlutepe mahallesi yakınında bulunan farklı büyüklüğe sahip beş göl, doğal güzellikleri ile etkileyicidir. Doğaseverleri kendine hayran bırakan göller, özellikle doğa fotoğrafç...
Erzurum

Elmalı Mağarası

Erzurum ili İspir ilçesi elmalı mahallesinde yer alan mağara, fosil bir mağaradır. Mağaranın yalnızca 400 m'lik bölümüne giriş yapılabilmektedir. Kalan bölüme çökme olasılığı, donanım azlığı ve yarasa fazla...
Erzurum

İspir Yedi Göller

Erzurum ili İspir ilçesinde yer alan Yedi Göller, Kaçkar Dağlarının güneyinde konumlanır. Volkanik göller, tırmanış yapanların ilgi odağıdır. Yaklaşık olarak 3200 m yükseklikte bulunan göller, muhteşem manzarası...
Erzurum

Tafta Tabyası

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Tafta Tabyası, bir diğer adıyla Şahap Paşa Kışlası, II. Abdülhamit döneminde inşa ettirilir. Yarım ay şekline sahip olan tabyada topçu odaları yer alır.
Erzurum

Karagöbek Tabyası

Karagöbek Tabyası, Erzurum ili Yakutiye ilçesi Karagöbek köyü yakınında bir tepede yer alır. Erzurum'a Gürcü Boğaz'ından giriş yapmak isteyen Ruslar, Karagöbek Tabyası'nı hedef almıştır. Bu sebeple tabyanın s...
Erzurum

Mng Alışveriş Merkezi

MNG Alışveriş Merkezi, Yakutiye ilçesi Lalapaşa mahallesinde bulunur. Şehrin en çok ziyaret alan alışveriş merkezlerinden biri olan MNG, keyifli zaman geçirmek ve alışveriş yapmak isteyenlerin adreslerindendir. Alışveriş merkezi ...
Erzurum

Palerium Alışveriş Merkezi

2014 yılında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet caddesinde hizmete açılan Palerium Alışveriş Merkezi, adını Palandöken ve Erzurum isimlerinin buluşmasıyla alır. Eğlence ve alışverişi bir arada sunan alışveriş merkezinde eğlence merkezi, ma...
Erzurum

Nene Hatun Heykeli

Erzurum ili Yakutiye ilçesi Tebrizkapı semtinde Nene Hatun Milli Parkı içerisinde bulunan Nene Hatun Heykeli, Erzurum'un simgelerinden biri. Osmanlı-Rus Harbi sırasında Rus askerleriyle çarpışan ve Türk kadınının savaş&ccedi...
Erzurum

Nene Hatun Milli Parkı

Erzurum ili Yakutiye ilçesinde yer alan park, Aziziye ile Mecidiye tabyalarının yer aldığı 387 hektar genişliğindeki alana yayılır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bölgenin düşman kuvvetlerinin kurtarılmasını sağlayan tabyalar...
Erzurum

Büyük Kiremitlik Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan Büyük Kiremitlik Tabyası, Kiremitlik tepesinde koumlanır. Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan tabya, dikdörtgen planlıdır. Tabyanın doğu bölümü karargah o...
Erzurum

Küçük Kiremitlik Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan Küçük Kiremitlik Tabyası, Büyük Kiremitlik Tabyası'na destek olması hedefiyle inşa ettirilir. Dikdörtgen planlı olarak yaptırılan tabya, iki odaya sahiptir. Ç...
Erzurum

Ahali Tabya

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan Ahali Tabya, 1872'de Fazıl Ahmet Paşa başkanlığındaki komisyon tarafından yapılan projeye bağlı olarak inşa ettirilir. Erzurumlu gönüllüler tarafından yapılmış olması sebebiyle taby...
Erzurum

Gez Tabya

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan Gez Tabya, Gez yaylasında yer alan bir tepede bulunur. II. Abdulhamit zamanında inşa ettirilen tabyada pusu odaları, koğuş odaları, topçu odaları bulunur. Tabya günümüzde har...
Erzurum

Toparlak Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesi Toparlak köyü yakınında bulunan Toparlak Tabyası, Agzıaçık Tabyası ile oldukça yakın konumlandırılmıştır. II. Abdülhamit döneminde inşa ettirilen tabyada koğuş odaları, pusu ...
Erzurum

Ağzıaçık Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan Ağzıaçık Tabyası, Hamam Deresi ve Uzunahmet Tabyası'ndan gelebilecek düşmanı durdurmak amacıyla II. Abdülhamit zamanında Şahap Paşa tarafından çizilen projeye uyularak inşa ...
Erzurum

Nene Hatun Türk Rus Harbi Şehitliği

Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan, Pasinler ilçesi yolunda konumlanan Nene Hatun Türk-Rus Harbi Şehitliği, 1962 yılında, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olan askerler için yapılır. İçerisinde ...
Erzurum

Sivişli Tabya

Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan Sivişli Tabya, II. Abdülhamit döneminde yaptırılır. Topçu odaları, karargah odaları, koğuş ile pusu odalarının bulunduğu tabya yay şeklindedir ve büyük bir avluya sahipti...
Erzurum

Büyük Höyük Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde yer alan Büyük Höyük Tabyası, II. Abdülhamit zamanında Şahap Paşa tarafından çizilen projeye uyularak inşa ettirilmiştir. Tabya günümüzde harap durumdadır. Ba...
Erzurum

Küçük Höyük Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesinde konumlanan Küçük Höyük Tabyası, Büyük Höyük Tabyası'na yakın mesafededir. II. Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından çizilen projeye uygu...
Erzurum

Uzunahmet Tabyası

Erzurum ili Palandöken ilçesi Uzunahmet köyünde bir tepede yer alan tabya, II. Abdülhamit inşa ettirilir. Koğuş odaları ve topçu odalarının bulunduğu tabyada odalar birbirine bağlıdır. Beşik tonozla örtül&u...
Erzurum

İlave Tabya

Erzurum'da yer alan askeri savunma amaçı yapılardan biri de İlave Tabya'dır. Palandöken ilçesinde yer alan tabyadan Uzunahmet Tabya'sı görülür. Çevresi siper duvarlarla örülü olan tabya, kesme t...
Erzurum

Dolangez Tabya

Dolangez Tabyası, Pasinler ilçesinin Büyük Tüy ve Küçük Tüy köylerinin batısında konumlanan tepe üzerine II.Abdülhamit döneminde inşa ettirilir. Koğuş odaları, pusu odaları ve topç...
Erzurum

Çobandede Tabyası

Erzurum ili Köprüköy ilçesinde yer alan Çobandede Tabyası, Çobandede tepesine inşa ettirilmiştir. Koğuş odaları, karargah binası, topçu odalarının yer aldığı tabya bugün harap durumdadır.
Erzurum

Forum Erzurum

Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan Forum Erzurum Alışveriş Merkezi, 2009 yılında ziyaretçilerine hizmet vermeye başlar. Ailesi ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği alışveriş merkezinde yeme-i...
Nerelisin
Erzurumlu musunuz?