Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Erzurum Rehberi

Erzurum hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
25 Erzurum
ERZ- Erzurum Havalimanı

    

18 Ocak 2019, Cuma

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

Uçak Bileti Ara

Seçiminize göre uçak biletlerini bulur.

Lütfen seyahat etmek istediğiniz bölgeyi seçiniz.

İspir Kalesi

İspir Kalesi'nin yapım tarihi hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak kalenin 12. yy'da İlhanlılar tarafından inşa ettirildiği ve 16. yy'da Kanuni Sultan Süleyman'ın kalenin onarımını sağladığı tahmin edilmektedir. Çoruh Nehri taşlarıyla y...

Çobandede Köprüsü

Aras Nehri üzerine, 1298 senesinde İlhanlı Veziri Emir Çoban tarafından inşa ettirilen köprü, Selçuklu ve İlhanlı mimari yapı özelliklerine sahiptir. 1727, 1948 ve 2011 yıllarında onarılan köprü, 128 m uz...

Narman Peri Bacaları

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve kızıl renkleriyle bilinen Narman Peribacaları tam bir doğa harikası. Kırmızı periler diyarı olarak isimlendirilen bölge, şehir...

Oltu Kalesi

MÖ 4. yy'da Urartular tarafından inşa ettirilen Oltu Kalesi, görkemli yapısıyla öne çıkar. Surları yıkılan kalenin iç kalesi tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır. Kesme taştan inşa edilen kale içerisinde bur&c...

Oltu Rus Kilisesi

Ruslar tarafından 93 Harbi'nde yapıldığı düşünülen kilisede iki uzun cephe bulunur. Üç yönden giriş kapısı bulunan kilisenin kapıları süslü ve yuvarlak kemerlidir. Sahipsizliği nedeniyle 2017 yılında kilise...

Haho Kilisesi

Gürcü Kralı Kuropalat David tarafından 10. yy'da yaptırılan Haho Kilisesi -bir diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi- 19. yy'da camiye dönüştürülmüş ve Taş Camii ismini almıştır. Haho Kilisesi, yaptırılmasının ardından...

Öşvank Kilisesi

Kilise kitabesine Gürcü Kralı Kuropalat Adarnese'nin oğulları Kral David ve Prens Bagrat tarafından yaptırılan kilise, Çamlıyamaç Köyü'nde bulunur. Haç planlı olan kilise, etkileyicidir. Kilise kubbe kasnağı...

Tortum Şelalesi

Uzundere ilçesinde bulunan ve bir doğa harikası olan Tortum Şelalesi, bahar ve yaz aylarında artan su miktarı ile ziyaretçilerin akınına uğruyor. Dünyanın en büyük şelaleleri arasında bulunan Tortum Şelalesi hem izleme ...

Caferiye Camii

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim zamanında, 1645 tarihinde, Ebubekir oğlu Hacı Cafer tarafından inşa ettirilen camii, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alır. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camii, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. ...

Kongre Binası

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde yapılan Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği binadır. 1881 yılında Mıgırdiç Sanasaryan tarafından Ermeni Sanasaryan Mektebi olarak eğitim vermeye başlayan b...

Rüstem Paşa Kervansarayı

1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilen Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan), Osmanlı döneminde yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yer olarak bilinir. Kervansaray kit...

Atatürk Evi Müzesi

19. yy'da kim tarafından yaptırıldığı net olarak bilinmeyen yapı, bugün Erzurum'un en sık ziyaret alan müzelerindendir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Milli Mücadele için Erzurum'a geldiklerinde burada konaklarlar....

Saat Kulesi

Saltuklu Hükümdarı Ebu'l Kasım'ın iç kale mescidinin köşesine minare olarak inşa ettirdiği Saat Kulesi'nin yapım zamanı 12. yy'a uzanır. Tüm ihtişamıyla ayakta duran yapı, kentte İslami döneme ait en eski yapılardand...

Erzurum Kalesi

Kalenin ilk olarak kimlere ev sahipliği yaptığı net olarak bilinmese de, yazılı belgeler MS 415'te Bizans Generali Anatolius tarafından kalenin yaptırıldığını ve imparator Theodosius adına kaleye Theodosiopolis adı verildiğini ortaya koyar. Gü...

Muratpaşa Camii

1573 senesinde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından inşa ettirilen camii, bulunduğu mahalleye adını vermiştir. Kentte yer alan, Lala Paşa Camii'nin ardından ikinci inşa edilen Osmanlı camiisi olan Muratpaşa Camii, tek kubbelidir. Hemen yanında Ana...

Narmanlı Camii

Camii kitabesine göre 1738 yılında Narmanlı Hacı Yusuf tarafından yaptırılan yapı, beş kubbeye sahiptir. Kesme taştan inşa edilen camii, 16 kenarlı kasnağa sahiptir ve kubbesi içeride yer alan tromplar üzerine oturtulmuştur. Tek ku...

Pervizoğlu Camii

1716 yılında Pervizoğlu Hacı Mehmed tarafından inşa ettirilen camii, bir medrese ile birlikte külliye içerisinde bulunur. Tek kubbeye sahip olan camiide üç gözlü son cemaat yeri vardır. Küçük yapıy...

Yakutiye Medresesi

İlhanlılar döneminde, 1310 yılında, Hoca Yakut Gazani tarafından Gazan Han ve Bolugan Hatun adına inşa ettirilen camii, Anadolu'da bulunan kapalı avlulu medreselerin en büyüğüdür. Yapı Selçuklu dönemi mimari &ou...

Erzurum Evleri

Selçuklu ve Osmanlılar döneminde doğunun önemli kentlerinden biri olan Erzurum, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürmüş ve kültürel zenginliğini evine taşımıştır. Ataerkil aile kült&u...

Kurşunlu Camii

1701 yılında Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin inşa ettirdiği camii, kurşunlu bir kubbeye sahip olması nedeniyle bu adı almıştır. Kesme taştan yapılan camii, kare planlıdır. Sekiz kasnağa oturtulan yapıda, dört taş sütun ve &uum...

Ulu Camii

Saltuklu Beyliği döneminde, 1179 yılında, Nasreddin Aslan Mehmet tarafından inşa ettirilen camii, farklı tarihlerde beş kere restore edilmiştir. 1639 yılında Erzurum Valisi Hüseyin Paşa, 1826 yılında Ali Efendi tarafından restore edilen c...

Çifte Minareli Medrese

İlhanlılar döneminde inşa edildiği düşünülen medresenin 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Huvand Hatun zamanında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple medresenin bir diğer ismi Hatuniye Medresesi'dir. Medresenin görkemli ...

Lala Paşa Camii

Mimar Sinan'ın mimarı olduğu Lala Paşa Camii, 1562 yılında Sadrazam Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum Beylerbeyi olduğu dönemde inşa ettirilmiştir. Camii yanında yapılan saray ve subyan mektebi zaman içerisinde yıkılmıştır.  Cam...

Cimcime Sultan Kümbeti

Ulu Cami yakınında bulunan kümbetin 14. yy'da yapıldığı ve Firuze isimli bir kadına ait olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyden girişi bulunan kümbet silindirik yapıya sahiptir.

Erzurum Arkeoloji Müzesi

1944 yılında ilk kez Yakutiye Medresesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Arkeoloji Müzesi, 1947 yılında Çifte Minareli Medrese'ye taşınmış, 1968 yılında ise adına yapılan yeni bina ile kendi binasında yerini almıştır....

Boyahane Hamamı

1566 yılında Hacı Emin Paşa tarafından yaptırılan hamam, şehrin en eski hamamları arasında yer alır. Hamam halen kullanılmaktadır.

Bakırcı Camii

1720-22 yılları arasında Bakırcı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan Bakırcı Camii, kesme taştan inşa edilmiştir. Kare planlı ve kubbeli olan camii girişinde dört sütun yer alır. Camii giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunur. Camii h...

Kemhan Camii

1654 yılında Hacı Bünyad Efendi'nin inşa ettirdiği Kemhan Camii, 1811 yılında Kemhanzade Ahmet Ağa tarafından restore edilmiştir. Düz dama sahip olan camii şehirde yer alan camiilerin en eskilerinden biridir. Camii günümüzd...

Üç Kümbetler

Anadolu'da yer alan en özel anıt mezarlardandır. 12. yy'da yapıldığı düşünülen üç kümbetten en büyük olanı Emir Saltuk'a aittir. 14. yy'da inşa edildiği düşünülen diğer iki kümbetin...
Nerelisin
Erzurumlu musunuz?