Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Çankırı, Çerkeş Rehberi

Çerkeş hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
18 Çankırı

    

28 Ocak 2020, Salı

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

Çankırı

Seybeli Orman İçi Mesire Yeri

Çerkeş ilçesini süsleyen Seybeli Orman İçi Mesire Yeri, ilçeye yaklaşık 20 km uzaklıkta, Işık Dağı'nın kuzey eteğindedir. Bol oksijenli havası ve yemyeşil bitki örtüsü cezbeden bu yer, bahar gelir gel...
Çankırı

Çerkeş Orman Fidanlığı Mesire Yeri

Çerkeş'e yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan Orman Fidanlığı Mesire Yeri, çam ağaçları ve zengin bitki örtüsü ile bezeli, olta balıkçılığına uygun olan yapay göllerle süslenmiş bir dinlenme yeridir. ...
Çankırı

Dokuzkardeşler Çamı

Dokuzkardeşler Çamı, bir tabiat anıtı olarak Çerkeş'in Karacahöyük köyünde yer alır. Devasa büyüklükte, 25 metre uzunluğundaki karaçam ağacı, 150 metre sonrasında dokuz kola ayrılarak dallanmı...
Çankırı

Murat Hamamı

Sultan Murat Hamamı olarak da bilinen tarihi yapı, Çerkeş ilçesinde yer alır. 17. yüzyılda Osmanlı hükümdarı IV. Murat tarafından yaptırılmıştır. Çifte hamam olarak tasarlanmış olup soğukluk ve sıcaklık böl&...
Çankırı

Pir-i Sani Türbesi

Pir-i Sani Türbesi, Çerkeş'in Kurtlar Mahallesindedir. Aynı adlı caminin hariminde bulunan türbe, 18. yüzyıla ait bir Osmanlı yapısıdır. Halveti tarikatına mensup Çerkeşli Hacı Mustafa Efendi için yaptırılmıştır ...
Çankırı

Akbaş Köyü Köprüsü

Çerkeş'e bolluk taşıyan Melan Çayı üzerindeki Akbaş Köyü Köprüsü, 20. yüzyılda Çerkeşli Hacı Gökmen tarafından yaptırılmıştır. Kemerli köprü, kesme taştan inşa edilmiştir ve hal...
Çankırı

Höyüktepe Antik Yerleşimi

Çerkeş ilçesine bağlı Yoncalı köyünün Kesmerler mevkiinde keşfedilmiş olan Höyüktepe Antik Yerleşimi'nin tarihi, Bizanslılara dayanır. Sindallı Deresi'ni gören yükseltide yerleşim kalıntılarının bulund...
Çankırı

Pir-i Sani Camii

Pir-i Sani Camii, Çerkeş'e bağlı Kurtlar Mahallesinde yer alır. Aynı adlı türbe, caminin hariminde bulunur. Tarihi ibadethane, Kadınşah tarafından tekrar yaptırıldığı için Kadınşah Camii ismiyle de bilinir. Kutsal mekan, kemerli pe...
Çankırı

Dereyayla Mağara Yerleşimi

Dereyayla Mağara Yerleşimi, Çerkeş'in Yakuplar köyünde, kurumuş dere yatağındaki tüf kayalıklarda oluşturulmuştur. Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki yerleşim yeri, Bizanslılara aittir. Kaya içine oyulmuş mağaraların b...
Çankırı

Çatalmağara Kaya Sığınakları

Roma ve Bizans Dönemlerinde kullanılan Çatalmağara Kaya Sığınakları, Çerkeş'in Karamustafa köyünde, Karacakaya mevkiinde yer alır. Yükseltisi az bir tepeye oyulmuş dört sığınak, beşik tonozlu olarak yapılmıştır....
Çankırı

Bozoğlu Köyü Camii

Bozoğlu köyü, Çerkeş ilçesine bağlıdır. Tarihi köy camisi, 1887 senesinde Hidayet Beyzade Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Moloz taştan yapılan kutsal mekanın iki sıra olan pencereleri, yuvarlak kemerlidir. Mina...
Çankırı

Kurtkuş Tepesi Yeraltı Kaya Yerleşimleri

Kurtkuş Tepesi Yeraltı Kaya Yerleşimleri, Çerkeş'in Karamustafa köyünde keşfedilmiştir. Roma ve Bizanslılar zamanında oluşturulmuştur. Kurtkuş Tepesi'nde, üç ayrı alanda bulunan yerleşim yerleri, bağımsız olarak oluşturul...
Çankırı

Tekeli Türbesi

Çerkeş'in Karalar Mahallesindeki Büyük Mezarlık'ın içinde yer alan Tekeli Türbesi, Osmanlı Döneminden kalma üzeri açık beş adet mezarlardan oluşur. Tekeli Türbesi adıyla bilinen bu mezarlar, kutsal a...
Çankırı

Saçak Beldesi Kaya Yerleşimleri

Çerkeş'e bağlı Saçak beldesinde keşfedilmiş kaya yerleşimleri, Bizanslılardan günümüze kadar gelebilmiştir. Yüksek bir tepede konumlu tarihi yerleşim yeri, galerilere ayrılmış, tonozlu olarak tasalanmış odalarıyla di...
Çankırı

Yalakçukurören Köyü Camii

Yalakçukurören Köyü Camii, Çerkeş ilçesinde yer alır. Kitabesi olmadığı için inşa zamanı bilinmeyen tarihi ibadethane, moloz taştan yapılmış, ahşap tavan ve kiremit çatı ile kapatılmıştır. 1944 yılınd...
Çankırı

Ulusu Köprüsü

Çerkeş Çayı üzerine kondurulmuş Ulusu Köprüsü, Çerkeş - Ankara çıkışında yer alır. Yuvarlak kemerli üç gözü olan köprü, kesme taştan inşa edilmiştir. Kitabesi olmadığı i&...
Çankırı

Kuzdere Köyü Camii

Çerkeş'in Kuzdere köyünde yer alan tarihi cami, moloz taştan yükselen duvarları üzerinde kiremit kaplı bir çatı taşır. Tavanı ahşaptan yapılma kutsal mekanın ahşap pencereleri onarım sonrasında PVC doğrama ile değişt...
Çankırı

Çaylı Güvem Köprüsü

Çerkeş'in Çaylı köyüne bağlı Güvem Mahallesinde yer alan tarihi köprü, Melan Çayı üzerine yerleştirilmiştir. Köye yaklaşık 3,5 km mesafede konumlu köprünün inşa kitabesi yoktur; a...
Çankırı

4. Murat Camii

4. Murat Camii, Çerkeş'e bağlı Örenköy'de yer alır. Kutsal yapının asıl ismi Örenköy Camii'dir. 4. Murat'ın lalası Mirza Bey tarafından 17. yüzyılın başlarında inşa edildiği için bu isimle anılır. Devşirme malze...
Çankırı

Şeyh Veled Türbesi

Şeyh Veled Türbesi, Çerkeş'in İstasyon Mahallesinde yer alır. Üzeri açık olan türbe, duvarla çevrelenmiştir. 16. yüzyılda yaşam sürdüğü tahmin edilen Şeyh Veled'in kabri, Osmanlı stili sarıklı b...
Çankırı

Mirza Bey Camii

Çerkeş'te yer alan Turbaşı köyündeki tarihi ibadethanenin girişinde 1583 - 84 tarihinde inşa edildiği yazar. Taştan örülen duvarları, kubbeyle kapatılmıştır. Kubbeyi taşıyan sekizgen kasnak, yuvarlak kemerli, kafesli pencer...