Biletpro Loading
Lütfen Bekleyin. Yükleniyor...

Bitlis, Merkez Rehberi

Merkez hakkında bilmek istediğiniz her şey, en kolay uçak bileti

TR
13 Bitlis

    

21 Ocak 2020, Salı

Uçuşlar Aranıyor Lütfen Bekleyin...

İhlasiye Medresesi

İhlasiye Medresesi, şehir merkezinde bulunur. 1216 tarihli yapı, Selçuklular Dönemi'ne aittir. İnşa edildiği yıllarda, dönemin önemli eğitim merkezlerinden biri olmuştur. Tarihi yapı, dikdörtgen şeklindedir ve özenli...
Bitlis

Küfrevi Türbesi

Kent merkezinde bulunan Küfrevi Türbesi, 18. yüzyılda inşa edilmiş Barok stilini yansıtan yapılardan biridir. Kutsal mekan, müştemilat ve türbe olmak üzere iki bölümden oluşur. Şeyh Muhammed Küfrevi'nin ...
Bitlis

Şeyh Babo Türbesi

Diğer ismi Üryan Baba Türbesi'dir. İnşa tarihi bilinmeyen Şeyh Babo Türbesi,  şehir merkezindeki İnönü Mahallesinde konumlanmıştır. Silindir şeklinde tasarlanmış olan yapı, kemerlerle süslenmiş olup konik bir kubb...
Bitlis

Bitlis Ulu Camii

Bitlis Ulu Camii, Selçuklu Dönemi'ne ait yapılardan biridir. 1150 senesinde inşa edilen kutsal mekan, pek çok kez onarımdan geçmiş, Rus işgali (1916) esnasında zarar görmüştür. Tarihi cami ve 1492 yılında ek...
Bitlis

Gökmeydan Camii

Bitlis'in merkezindeki Gökmeydan Camii, kentin tarihi ibadethanelerinden biridir. Kitabesinde 1801'de inşa edildiği, 1924'te ise onarıldığı görülür. İki katlı kutsal mekanın özenli işçilikle süslenmiş bir minare...
Bitlis

Şerefiye Külliyesi Ve Camii

Şerefiye Külliyesi ve Camii, Bitlis'in merkezindedir. Dikdörtgen planlı Şerefiye Camii, külliyenin pek çok unsurunda olduğu gibi taş işçiliğiyle yapılmış süslemelerle bezelidir. Külliye; cami, medrese, hamam, ...
Bitlis

Bitlis Kalesi

Bitlis Kalesi, M.Ö. 312 senesinde Makedonlar Dönemi'nde inşa edilmiştir. İl merkezi sınırları içindeki doğal bir kaya bloğunun üzerindedir. Büyük İskender'in emri ile yapılan kale, bölgeye hakim olmuş medeniyetl...
Bitlis

Yusufiye Medresesi

Yusufiye Medresesi, kent merkezinde bulunan tarihi yapılardan biridir. 18 ya da 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen medrese, kesme taştan yapılmış olup L şeklindedir. Bir dönem cezaevi olarak kullanılmıştır ve günümüzd...
Bitlis

El Aman Hanı

Rahva Kervansarayı olarak anılan El Aman Hanı, il merkezinde, Bitlis - Tatvan yolu üzerinde konumlanmıştır. 16. yüzyılda Hüsrev Paşa'nın inşa ettirdiği yapı, Anadolu'daki en büyük hanlar arasında yer alır. Yakın zamanla yen...
Bitlis

Han Hamamı

Han Hamamı, Bitlis'in merkezinde bulunur. Abbasi sultanı Evhadullah Han'ın kızı Huma Hatun'un yaptırdığı tarihi hamamın inşa tarihi net olarak bilinmez. 11. yüzyılda yapılan hamam, 1626 senesinde onarıldığına dair kitabeye sahiptir ve gün...
Bitlis

Paşa Hamamı

Bitlis'in merkezinde yer alan Paşa Hamamı, 1571 senesinde Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış. Çifte hamam olarak tasarlanan yapı, kesme taştan yapılmıştır. Hüsrev Paşa Hamamı adıyla da bilinir. Tarihi hamam, sekizgen kasnak üz...
Bitlis

Sultaniye Camii

Sultaniye Camii, Bitlis'in merkezinde yer alır. Kapısında yer alan kitabeye göre 1828 senesinde inşa edilmiştir. İki katlı yapının alt kısmında Şeyh Galip Türbesi bulunur. Mihrabında 1784 tarihli bir kitabeye daha sahip olan tarihi ibadet...
Bitlis

Kureyşi Camii

Kureyşi Camii, Bitlis'in merkezine bağlı Zeydan Mahallesinde bulunur. Yer aldığı semtle aynı adı taşıyan kutsal mekan, 1810 senesinde inşa edilmiştir. Bugüne dek farklı zamanlara elden geçirilmiş, işlevini korumayı başarmış olsa da &oum...
Bitlis

Şeyh Hasan Camii

Şeyh Hasan Camii, Bitlis'in merkezine bağlı Yükseliş Mahallesindedir. Kilisenin dönüştürülmesiyle kurulmuş, 1725 senesinde Haydar Ağa tarafından onarımdan geçirilmiş kutsal mekan, bu tarihten önce yapılmış olmal...
Bitlis

Bitlis Etnografya Müzesi

Bitlis Etnografya Müzesi, kent merkezindeki Taş Mahallesinde yer alan tarihi bir yapıda kurulmuştur. Müzede, Bitlis Kalesi çevresinde yapılan kazılardan elde edilen buluntular, el yazmaları, yöreye özgü eşya, giyim v...
Bitlis

Kızıl Mescit Camii

Kızıl Mescit Camii, aynı adlı caddede, şehir merkezinde bulunur. Ulu Camii yakınlarındaki kutsal mekanın inşa zamanı belli değildir; ancak 1507 ve 1863 yıllarında restore edildiğine dair kitabeleri bulunur. Kırmızı taştan yapılan tarihi ibadethane,...
Bitlis

Gazibey Camii

Gazibey Camii, Bitlis'in merkezinde yer alan tarihi ibadethanelerden biridir. Gazibey Mescidi olarak da bilinen kutsal mekan, 1836 senesinde inşa edilmiş, bir dönem kütüphane olarak kullanılmıştır. Günümüzde cami olara...
Bitlis

Aynelbarut Camii

Kent merkezine bağlı Gazi Mahallesinde yer alan Aynelbarut Camii, Molla Abdurrahman Türbesi'nin üst katında yer alır. Dikdörtgen yapı, taştan inşa edilmiş, kubbe ve tonozlarla süslenmiştir. Minaresi olmayan tarihi cami, hala aya...
Bitlis

Aşağı Kale Camii

Kale Altı Camii adıyla da bilinen kutsal mekan, Bitlis Kalesi'nin aşağısında, Gazi Bey Mahallesinde yer alır. Taştan yapılma cami, 17 ya da 18. yüzyılda tarihlendirilir. Sade bir görüntüye sahip olan tarihi yapıya taş bir minare...